JobThai
Sep 22, 2022

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.จัดตั้งคณะกรรมการ ความปลอดภัย 2.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.จัดอบรม อพยพหนีไฟประจำปี 4.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5.ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เช่น ขยะอัตนราย สก.1-3 6.ดูแลเอกสาร รง.4 7.ติดต่อประสานงาน สำนักงานสวัสดิการจังหวัด ส่งเอกสาร เจ็บในงาน 8.อบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่ 9.รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง 10.ตั้งงบประมาณ อุปกรณ์ความปลอดภัย 11.ดูแลอุปกรณ์ถังดับเพลิง เครื่องมือความปลอดภัยตามรอบ 12.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 13.วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 14.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย , วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย , วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  4. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  5. ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่
  6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม apply now ของ JobThai - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หรือโทรสอบถามข้อมูล - ส่งประวัติการสมัครงานผ่านทาง e-mail
Contacts
ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท ไทยเบอร์เนอร์ จำกัด
55/5 หมู่ 7
Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Email : thburner_17@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-466-189
LINE ID: 0839885938
Location
Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company