รับสมัครด่วน
Nov 23, 2020

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลกร

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ - ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กร - ร่วมวางแผนการฝึกอบรม Training / Roadmap - จัดทำงบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดและอนุมัติไว้แล้ว - ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ - สรุปผลการฝึกอบรม ติดตามหรือร่วมติดตามผลการประเมินการฝึกอบรม - ดำเนินการงานด้าน พ.ร.บ.พัฒนาฝีมือแรงงานให้ครบถ้วนและถูกต้อง - สรุปรายงานด้านพัฒนาบุคลากร - ร่วมดำเนินการงานด้านพัฒนาองค์กร เช่น การวางระบบ/HRO/JD/Career Path/WI/Sucession Plan/Promotion - พัฒนางานด้านพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้ทันต่อยุคสมัยและแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งอื่นๆ - การพัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, รัฐศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office,E-mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถเป็นวิทยากร, พิธีกร และนำกิจกรรมนันทนาการได้
 7. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO, Photo Shop ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 8. สามารถประเมินผลหลังการอบรมได้
 9. สามารถเขียนหลักสูตรการอบรมได้
 10. มีความรู้เกี่ยวกับ Skill Matrix
 11. มีความรู้ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
How to apply
 • รับสมัครผ่านทาง JobThai
 • รับสมัครผ่านทาง e-mail
 • Contacts
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด
  49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา
  Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
  Tel. : 02-701-4648-9 ต่อ 214, 127, 131, 134
  Email : unionglassthai_78@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-701-4647
  Location
  Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.