รับสมัครด่วน
Apr 2, 2020

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.วางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับพนักงาน
 • 2.ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
 • 3.ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมจของพนักงาน ทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
 • 4.เก็บรักษา แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
 • 5.ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อกำหนดความรู้ใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อปรับปรุงแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • 6.จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • 7.จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • 8.งานอื่นๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรม ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, รัฐศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์ทำงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office,E-mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถเป็นวิทยากร, พิธีกร และนำกิจกรรมนันทนาการได้
 7. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO, Photo Shop ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
How to apply
 • รับสมัครผ่านทาง JobThai
 • รับสมัครผ่านทาง e-mail
Contacts
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แก้วปราการ จำกัด
49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา
Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
Tel. : 02-701-4648-9 ต่อ 214, 127, 131, 134
Email : unionglassthai_78@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-701-4647
Location
Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.