Mar 3, 2021

Corporate Public Relations Manager (Real Estate)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bang Khen, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconพิจารณาตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. บริหารและวางแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริหารจัดการและวางแผนการปฏิบัติงานด้าน PR และร่วมในการกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร และเป้าหมายของสายงาน และโครงการ กำกับดูแลการสร้าง Branded Content และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งการสร้างการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัททั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. ดูแลการจัดงานแถลงข่าว จัด Event ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดูแลและประสานงานร่วมกับ BU/SBU จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ หรือ กิจกรรมการตลาดต่างๆ รวมถึง งาน MOU หรืองานแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานภายนอก และกิจกรรมขององค์กรอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ดูแลและจัดทำ/ จัดหา PR Materials / Marketing Materials ดูแลและจัดทำ ตรวจสอบ Artwork , วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน Blogger /Influencer - เยี่ยมเยียนสื่อ Blogger /Influencer ตามโอกาสที่เหมาะสม ได้แก่ ครบรอบสื่อ ปีใหม่ วันเกิด เป็นต้น - ดูแลการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้บริหาร องค์กร และ สื่อมวลชน Blogger /Influencer 5. ดูแลภาพลักษณ์ของ CEO Branding และ Spoke Person เช่น การบรรยายต่อหน้าสาธารณชน เรื่องบุคลิกภาพ การพูด การแต่งกาย - ดูแลและคัดกรองจดหมายการเชิญร่วมงานจากหน่วยงานภายนอก ประสานงานการไปงานต่างๆของผู้บริหาร ที่เป็นงานเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทีดี ขององค์กร - ดูแล และจัดเตรียม Material ต่างๆ ที่ผู้บริหารใช้ในงานสัมมนาหรืองานต่างๆ / Speech / อื่นๆ - ดูแลและวางแผนการจัดอบรมการให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนกับผู้บริหารระดับสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี - ปริญญาโท การตลาด หรือนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งด้านการสื่อสารองค์กร หรืองานด้านประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า 8 ปี
  3. มีบุคลิกดี และมี Inter-Personal Skill
  4. ซื้อสัตย์ ตรงเวลา มีทักษะการสื่อสาร กระตือรือร้น
  5. มีประสบการณ์ด้านการจัดการการสื่อสาร วางแผนงานในธุรกิจอสังหาฯ
  6. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานเขียน การสร้างความสัมพันธ์อันดี
  7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai - Facebook - AssetWise Career
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทแอสเสทไวซ์
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-168-0000
อีเมล : recruit@assetwise.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-970-9785
เว็บไซต์ : http://www.assetwise.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
Anusawari Bang Khen Bangkok
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form