JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 25, 2022

วิศวกรไฟฟ้า (Automation)

pin location
pin location

Well Grow Industrial Estate Chachoengsao

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1.ทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรRobotประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน เพื่อให้การซ่อมเป็นลักษณะการซ่อมเชิงป้องกัน 2.ให้ข้อมูลประกอบการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักรRobot ในกรณีที่จำเป็นต้องสั่งซื้อ 3.ซ่อม – สร้าง เครื่องจักรระบบRobot ภายในโรงงาน 4.ดูแล และควบคุมค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน ให้พร้อมใช้งาน และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 5.เผยแพร่ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่มีระบบไฟฟ้าที่เป็นเครื่องRobotทุกเครื่อง อย่างถูกต้อง 6.รายงานปัญหา – อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ตามแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งการ
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในด้านซ่อมเครื่องจักร ประมาณ 2-3 ปี ขึ้นไป
 4. สื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 6. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. มีความสามารถงานระบบเครื่องจักรประเภท Robot ได้เป็นอย่างดี
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • คุณสวรรยา
  บริษัท คิมแพ็ค จำกัด
  85/4 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
  Hom Sin Bang Pakong Chachoengsao 24180
  : 081-647-9950, 038-571-245-49 ต่อ 319
  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
  Hom Sin Bang Pakong Chachoengsao
  โรงงานเวลโกรว์ 1.จากบางนา นั่งรถเมล์สายปากน้ำ - บางปะกง 365 หรือ 2.ขึ้นรถตู้ตจว.ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง ที่ผ่านนิคมเวลโกรว์ จากนั้นลงหน้านิคมต่อวินรถมอเตอร์ไซค์ เข้ามาที่บริษัทฯ (ซอย2)