รับสมัครด่วน
Dec 4, 2020

เจ้าหน้าที่ QA

pin locationLocation
pin location

Krathum Baen, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามลูกค้าต้องการ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานในการบวนการผลิตและสายงานประกันคุณภาพให้ลอดคล้องกับเอกสารปฏิบัติงาน - วางแผนการทำงานและกำหนดนโยบายแนวทางในการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพกระบวนการผลิต - ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหากระบวนการในการทำงานที่เหมาะสมมาปรับใช้ - วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเมื่อพบปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิต - ชี้แจงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบระบบคุณภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก (Suppliers) - จัดทำเอกสารเพื่อติดต่อหน่วยงานราชการ
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในเรื่องของ Quality Assurance 1 - 3 ปี
  3. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  6. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ดี
How to apply
- สามารถสมัครงานผ่าน JobThai (Click Apply Now) - สมัครทาง E-mail (พร้อมแนบรูปถ่ายมาด้วย) - สมัครด้วยตนเองที่บริษทฯ (ให้แจ้งประเภทกิจการของบริษัทที่เคยทำงานเพื่อประกอบการพิจารณา)
Contacts
คุณชลียา
บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
Email : nrinstant_42@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-849-586
Location
Khae Rai Krathum Baen Samut Sakhon
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.