JobThai
Jan 25, 2022

Sales Representative (พนักงานขาย กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconSalary
salary icon15,000 /เดือน ทางบริษัทฯจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 ตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
1.สามารถทำความเข้าใจในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของบริษัทฯ และทำการเสนอขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทุกโรงเรียนแพทย์,โรงพยาบาลรัฐบาล, โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกต่างๆของแต่ละสินค้า 2.ร่วมกำหนดกลยุทธ์และแผนงานในการขายกับหัวหน้างานของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำไปปฏิบัติงาน 3.พัฒนา และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานด้านการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯ และประสานงานกับทีม Product Specialist รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 5.รับผิดชอบดูแลฐานลูกค้าเก่าได้อย่างดี 6.รับผิดชอบในการเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 7.สามารถปิดการขายได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 8.สามารถปฏิบัติงานตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ 9.รับผิดชอบในการออกงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10.รายงานประจำวันเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา หรืออุปสรรคจากการไปพบลูกค้า พร้อมทั้งสรุปรายงานประจำเดือน และประชุมกับทางบริษัทฯ 11.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมถึงการให้บริการก่อนและหลังการขายได้อย่างดีเยี่ยม สวัสดิการสำหรับ Sales Representative (กรุงเทพ และปริมณฑล) - เงินเดือนชั้นต่ำ 15,000 /เดือน ทางบริษัทฯจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร - เบี้ยเลี้ยงหากเดินทางไปต่างจังหวัด - เบี้ยเลี้ยงหากมีการออกบูธทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด - ค่าคอมมิชชั่นในอัตราที่สูง - ใช้โทรศัพท์มือถือของทางบริษัท - ค่าน้ำมันและค่าเสื่อมรถ (หรือรถประจำตำแหน่ง) - Quarter Incentive ( ผลตอบแทนพิเศษรายไตรมาส ) - Yearly Incentive ( ผลตอบแทนพิเศษรายปี ) - ปรับค่าจ้างประจำปี สูงสุด 10 % ต่อปี - ประกันสังคม - ประกันชีวิตกลุ่ม - พักร้อน ปีละ 6 วัน - งานปีใหม่ประจำปี - รางวัลพนักงานยอดขายดีเด่น ( Price Money ) ที่สามารถผ่านเป้าการขายที่ได้ตั้งไว้ - รางวัลตามอายุงาน ( Long Service Award ) - การไปอบรมดูงานต่างประเทศ หากได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการตลาด หรือสาขาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการนำเสนอสินค้ากับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งผู้บริหาร, หมอและพยาบาลที่เกี่ยวข้องได้
  4. มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีและกล้าแสดงออก
  5. มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีและมีความสามารถในการปิดการขายได้อย่างดีเยี่ยม
  6. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทนตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้นในการทำงานพร้อมทั้งมีความยืดหยุ่นสูงที่จะทำงานเป็นทีม
  7. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดและนอกเวลาเป็นครั้งคราวได้
  8. มีทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสาร และสามารถสื่อสารเรื่องงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  9. ต้องมีรถยนต์เป็นของตัวเอง พร้อมใบขับขี่ /ต้องมีเงินประกันในการทำงาน
  10. 11.หากมีประสบการณ์งานขายประเภทเครื่องมือทางด้านการแพทย์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง / มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดหรือภาคที่สามารถปฏิบัติงานได้หากมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อน ทางบริษัทฯ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครทาง Email
Contacts
คุณศิริพร ศิริภักดีชัยกุล
บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จำกัด
Tel. : 02-757-6770 ต่อ 118, 081-612-4426
Email : econsup_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Thepharak Mueang Samut Prakan Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.