Urgently Required
Mar 4, 2021

Safety Officer in Professional Level (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Mueang Rayong, Rayong

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3
english apply iconรับเฉพาะใบสมัครภาษาอังกฤษเท่านั้น
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.To inspect and give recommendations to the employer to comply with the law on occupational safety, health and environment. To analyze the work to indicate possible dangers, including to set and present preventive measures and procedures for working safely to the employer.(ตรวจสอบและให้คำแนะนำนายจ้างในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งกำหนดและนำเสนอมาตรการป้องกันและขั้นตอนในการทำงานอย่างปลอดภัยต่อนายจ้าง) 2.To assess the risks in the area of occupational safety, health and environment.(ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน) 3.To compile statistical data, analyze, make a report and to give recommendations on accident, illness or annoyance caused by working of the employees.(รวบรวมข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์จัดทำรายงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุบัติเหตุความเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อนที่เกิดจากการทำงานของพนักงาน) 4.To conduct other occupational safety activities as assigned by the employer.(ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่น ๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย)
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. Male only, age 23 -28 years old. (รับผู้ชายเท่านั้น,อายุ 23-28 ปี)
  2. Holds not lower than Bachelor Degree in occupational health,or equivalent subject or used to be a safety officer in professional level according to the Announcement of the Ministry of Labor on Occupational Safety of Employees. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาวิชาที่เทียบเท่าหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
  3. Construction work experience in petrochemical and oil refineries at least 1 years.(ประสบการณ์งานก่อสร้างในโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมันอย่างน้อย 1ปี)
  4. Have certificates on safety, occupational health and environment. (มีใบรับรองหรือวุฒิบัตรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม)
  5. Medium level of written and communication skills in English.(สามารถอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง)
  6. Have a good relationship and service mind.(มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี,มีความบริการด้วยใจ)
  7. Able to travel to work by yourself. (สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้)
  8. Able to work in other provinces.(สามารถทำงานต่างจังหวัดได้)
  9. Accepting new graduates Department of Safety Occupational and environmental.(รับนักศึกษาจบใหม่ภาควิชาความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม)
วิธีการสมัคร
Send by E-mail only.
ติดต่อ
คุณศุภิสรา (เจ้าหน้าที่บุคคล)
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซี เอ แซด(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038-606-242 ต่อ 0
อีเมล : caz_20@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 038-606-166
เว็บไซต์ : http://www.caz.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
Huai Pong Mueang Rayong Rayong
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form