Mar 24, 2020

Sale Manager ( ด้านความงาม&ศัลยกรรม ) ด่วนที่สุด

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Dusit, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลงและประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด และกลุ่มลูกค้า รวมถึงคู่แข่ง เพื่อใช้ในการวางแผนการขายให้มีความเหมาะสม
 • วิเคราะห์ประมาณการขายของแผนก เพื่อวางแผนจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน
 • วางแผน และกระจายเป้าหมายการขาย พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อผลักดันยอดรายได้และกำไรในภาพรวมของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วางแผน และกำหนดกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนก เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน
 • ควบคุมดูแลกิจกรรมทางการขาย และการขายในภาพรวมของแผนก เพื่อให้สอดคล้องตามทิศทาง กลยุทธ์ และนโยบายการขายที่กำหนด
 • ควบคุมดูแลเจรจาต่อรองเงื่อนไขข้อตกลงกับลูกค้า เพื่อปิดการขาย
 • ควบคุมดูแลการบริการหลังการขาย และการติดตามผล เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการต้อนรับ อำนวยความสะดวก และการให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการจัดทำประวัติ และฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 • ควบคุมดูแลการจัดคิว และการประสานงานนัดหมายลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็ว เป็นไปตามลำดับ
 • ควบคุมดูแลการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการบริการให้แก่ลูกค้า
 • สนับสนุนข้อมูลแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
 • ควบคุมดูแลการรับและจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • สรุปวิเคราะห์รายงานการขาย และรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา และใช้ในการวางแผนการบริหาร
 • ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี
 4. ผ่านธุรกิจความงาม&ศัลยกรรม พิจารณาเป็นพิเศษ
 5. เริ่มงานได้ทันที
วิธีการสมัคร
 • - ส่งเรซูเม่ พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาที่อีเมล์ (จะพิจารณาเฉพาะเรซูเม่ที่มีข้อมูลอย่างครบถ้วน และแนบรูปถ่ายมาด้วยเท่านั้น)
 • - สามารถ Walk in มาสมัครโดยตรงได้ที่บริษัท ติดต่อ HR ชั้น 3 เวลา 10.30-16.00 น. (พักกลางวัน 13.00-14.00 น.)
 • - ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • - สมัครผ่าน JobThai
ติดต่อ
คุณติ๊ก
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
โทรศัพท์ : 062-414-2603
อีเมล : masterstyle_107@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-241-3246
เว็บไซต์ : www.masterpiecehospital.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
Dusit Dusit Bangkok
วิธีการเดินทาง
 • ประจำที่สำนักงานใหญ่ (ถนนสุโขทัย) ใกล้กับราชภัฏสวนดุสิต, วชิรพยาบาล
 • 99/19 ถ.สุโขทัย (ตรงข้ามซ.สุโขทัย 13) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • - เดินทางโดยรถประจำทาง : ถนนสามเสน
 • สาย 3, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 51, 64, 65, 66, 110, 505, 516, 524
 • - เดินทางโดยรถประจำทาง : ถนนราชวิถี
 • สาย 18, 28, 56, 108, 125, 515, 542, 539
 • - เดินทางโดยรถประจำทาง : ถนนนครราชสีมา
 • สาย 12, 23, 99, 516
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form