Mar 30, 2020

O - SO : Business Relations (กรุงเทพฯ และภาคเหนือ)

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
 • - สร้างและกระชับสัมพันธ์กับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรของบริษัท และ/หรือพันธมิตรรายอื่น เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อเคทีซี และ/หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - เดินทางเยี่ยมเยียนสาขาของธนาคารกรุงไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศในวันธรรมดาหรือบางครั้งในวันหยุด เข้าพบกับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้จัดการ และพนักงานของธนาคาร เพื่อพบปะ พูดคุย อบรม ประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์รวมทั้งรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 3. บุคลิกภาพดีและมีความพร้อมในด้านของผลิตภัณฑ์
 4. ทัศนคติดีต่องานขายผลิตภัณฑ์ มีความรับผิดชอบสูง และมุ่งมั่นในเป้าหมาย
 5. มีทักษะพื้นฐานของการเป็นนักขาย ทั้งการขายโดยตนเองและเชิญชวนให้ผู้อื่นเป็นนักขาย
 6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถเจรจาธุรกิจได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานเป็น Team Work กับทีมงานขายทีมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถปฏิบัติงานที่อาคารไทยซัมมิท (เพชรบุรี) และลงพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประสานงานด้านการขายกับธนาคารกรุงไทย
 8. หากมีพาหนะส่วนตัวเพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่สาขาของธนาคารกรุงไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • -สมัครได้ด้วยตนเอง
 • -สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณภฑิล ราชสินธ์
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Email : ktcpcl_59@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-665-5875
Website : www.ktc.co.th
Location
In many provinces
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.