รับสมัครด่วน
Apr 10, 2020

RD Supervisor

pin locationLocation
pin location

Samut Sakhon Industrial Estate Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. รับผิดชอบการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้าที่พัฒนาใหม่ ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด
 • 2. ศึกษาหาข้อมูลสินค้าคู่แข่ง และพิจารณาถึงคุณสมบัติในแงาต่าง ๆ เพื่อนำมาประการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ
 • 3. จัดทำรายงานผลการวิจัยพัฒนาของสินค่้าที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการทดสอบการผลิตสินค้าไหม่
 • 5. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
Qualifications
 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเแช่แข็ง อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 6. มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานได้ดี
 7. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
How to apply
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
 • 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (นำเอกสารฉบับจริงมาด้วย)
 • 3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายหรือ E-mail
 • พร้อมประวัติหลักฐานการศึกษาและระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมรูปถ่ายมาที่ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์
Contacts
คุณสุนิศา เลื่อนแก้ว, คุณพิสิษฐ์ โพธิ์พรมศรี,คุณรพี นามปักษ์
LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
สำนักงานใหญ่สมุทรสาคร : 1/74-75 ถนนพระราม 2 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
Tha Sai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Tel. : 034-490-009-12, ต่อ 333 – 335
Email : luckyunionfoods_06@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-490-008
Line ID: 0892544500
Location
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
Tha Sai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.