รับสมัครด่วน
Apr 20, 2021

ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์

pin locationLocation
pin location

Samut Sakhon Industrial Estate Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.บริหารและจัดการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของบริษัทฯ 2.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงาน 3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มคุณภาพที่บริษัทฯจัดให้มีขึ้น ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.บริหารจัดการด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 5. รับผิดชอบการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้าที่พัฒนาใหม่ ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด 6. ศึกษาหาข้อมูลสินค้าคู่แข่ง และพิจารณาถึงคุณสมบัติในแงาต่าง ๆ เพื่อนำมาประการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ 7. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
Qualifications
 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเแช่แข็ง อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 6. มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานได้ดี
 7. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
How to apply
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (นำเอกสารฉบับจริงมาด้วย) 3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สนใจสมัครส่งประวัติทาง E-mail : rapee_na@luf.co.th,human@luf.co.th หรือทาง Line (ID:0892544500)
 • Contacts
  คุณสุนิศา เลื่อนแก้ว, คุณพิสิษฐ์ โพธิ์พรมศรี,คุณรพี นามปักษ์
  LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
  สำนักงานใหญ่สมุทรสาคร : 1/74-75 ถนนพระราม 2 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  Tha Sai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
  Tel. : 034-490-009-12, ต่อ 522 ,333
  Email : luckyunionfoods_06@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 034-490-008
  LINE ID: 0892544500
  Location
  นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  Tha Sai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.