รับสมัครด่วน
Nov 25, 2020

ช่างซ่อมบำรุง ไฟฟ้า -ช่างกล ( ทำงานที่บางบอน )

pin locationLocation
pin location

Bang Khun Thian, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.รับผิดชอบในกระบวนการวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าซ่อมงาน 2.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับมาตรฐาน 3.ตรวจเช็ค ควบคุม ดูแลงานซ่อมให้ได้คุณภาพ มีความปลอดภัย สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ปฏิบัติงานด้านความสะอาดสถานที่จัดเก็บ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆให้พร้อมใช้งาน 4.บันทึกรายงานเอกสาร การซ่อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา 5.ปฎิบัติตามเป้าหมายคุณภาพและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและหน่วยงานเกี่ยวข้อง
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 21 -30 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส. ชึ้นไป ทางด้านช่างกล ช่างไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานได้
  5. สามารถเข้ากะได้
  6. มีความรู้พื้นฐานด้านวงจรไฟฟ้า
How to apply
ส่งใบสมัครผ่าน JobThai
Contacts
เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
4 ซอยเอกชัย 78 ถนนเอกชัย
Khlong Bang Phran Bang Bon Bangkok 10150
Tel. : 02-894-5471 - 25,24 บุคคล
Email : hrunionpaper_09@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-894-5154
Location
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.