Mar 30, 2020

IT support / System Engineer (ลุมพินีทาวเวอร์ พระราม 4)

pin locationLocation
pin location

Sathon, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • ขอบข่าย แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Hardware, Software, Printer, Network และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • 1. แก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software, Printer, Network และอื่นๆตามคำร้องที่ได้รับ
 • 2. จัดทำแผนบำรุงรักษา และแผนพัฒนา Hardware , Printer, Network ตามไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ
 • 3. จัดทำเอกสารต่างๆตามระบบ Document Control ของฝ่าย
 • 4. มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ หรือจัดอบรมให้ความรู้ทางด้าน Hardware, Software แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้งานในสายงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • 5. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อันได้แก่ เอกสารคู่มือการติดตั้ง-การใช้งาน Software, คู่มือการอบรม, ข่าวสารด้านเทคโนโลยี, ข่าวสารด้านความปลอดภัย ตลอดจนเทคนิคการใช้งานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 • 6. ทำการสื่อสารภายในฝ่ายให้ทั่วถึงกัน โดยการส่งรายงานประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์ถัดไป เพื่อให้ทีมงานรู้ความคืบหน้าเท่าเทียมกัน และสามารถทำงานต่อได้อย่างต่อเนื่องถ้ามีการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน
 • 7. สรุปรายงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชาทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยเน้นงานที่ยังติดปัญหา และแนวทางแก้ไข รวมถึงการวางแผนงานของเดือนถัดไป
 • 8. สามารถตรวจสอบ และแก้ไขปํญหา กล้องวงจรปิด, กล้องติดรถยนต์ และสามารถนำข้อมูลที่อยู่ภายในมาตรวจสอบได้
 • 9. หน้าที่อื่นๆอันสัมพันธ์กับหน้าที่หลักซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • แบ่งสัดส่วนงาน ดังนี้
 • -Code 20%
 • -Database+SQL 20%
 • -Network+Firewall 20%
 • -Windows Server 15%
 • -Exchange Server 15%
 • -Problem Solving 15%
Qualifications
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ดูแล Server อย่างน้อย 2 ปี , ระบบ ERP 1 ปี , ภาษา VB
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับพอใช้ - ดี
 4. สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 5. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ดี
 6. รักการเรียนรู้ และรักในการบริการ
 7. มีความคล่องตัวในการเดินทางไปโรงงานสมุทรสาครสัปดาห์ละอย่างน้อย 1 วัน พร้อมรถบริษัท
How to apply
 • - สมัครงานผ่านทาง Jobthai
 • - สมัครผ่านทาง E-mail
 • คุณกนกวรรณ (เบล)
 • หัวหน้าฝ่ายบุคคลอาวุโส / SENIOR HR SUPERVISOR
 • เอกสารนำมาประกอบการสัมภาษณ์
 • 1) ประวัติส่วนตัว / Resume 1 ชุด
 • 2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • 3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • 4) รูปถ่าย 1 ใบ
 • 5) วุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • 6) หนังสือรับรองการผ่านงาน/สลิปเงินเดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • 7) ใบประกาศนียบัตร/Certificate (ถ้ามี)
Contacts
คุณกนกวรรณ(เบล)
บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1168/64 CDEF อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.พระราม 4
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120
Tel. : 02-679-8192 ต่อ 160
Email : greatfood_58@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ทำงานจันทร์ - ศุกร์
Thungmahamek Sathon Bangkok
Directions
 • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 • 1168/64 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 22 CDEF ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
 • โทร : 0-2679-8192 ต่อ 160,161
 • e-mail : d_hr_sup_sr_1@greatfoodgroup.com , g_career@greatfoodgroup.com
 • www.greatfoodgroup.com
 • ลงป้ายรถเมล์ชื่อ บ่อนไก่
 • MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตู 1 ซอยงามดูพลี
 • จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางคลองเตยแล้วเดินตรงไปค่ะ
 • โรงงานมหาชัย จ.สมุทรสาคร
 • 49/6 ม.7 ซอยวัดทองธรรมิการาม ถ.เศรษฐกิจ 1
 • ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
 • จุดสังเกต โลตัส(เก่า)มหาชัยอยู่แถวปากซอย
 • นั่งมอเตอร์ไซค์วินที่โลตัสตรงเข้าไปสุดซอย ถึงหน้าวัดทองฯแล้วเลี้ยวขวา จะพบ GF ประตูเหล็กสีเงิน (ซอยไม่เปลี่ยว เป็นหอพัก/ร้านค้าตลอดทาง)
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.