Oct 27, 2020

วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานน้ำตาล สาขาสระโบสถ์)

pin locationLocation
pin location

Sa Bot, Lop Buri

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
ดูแลและพัฒนาระบบเครื่องกล และออกแบบงานเครื่องกลเบื้องต้น
Qualifications
 1. เพศชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี ทางด้านเครื่องกล
 3. เขียนแบบ และออกแบบเครื่องกลเบื้องต้น
 4. พัฒนากระบวนการผลิตและออกแบบงานด้านเครื่องกล
 5. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
How to apply
 • สมัครทาง Email ตามที่ระบุด้านล่าง
 • Contacts
  คุณน้อยหน่า
  กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
  Email : hrtrrsugarthai_71@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  ปฏิบัติงานที่โรงงานน้ำตาลสระบุรี สาขาสระโบสถ์
  Sa Bot Sa Bot Lop Buri
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.