รับสมัครด่วน
Jun 20, 2021

Training Officer - Learning & Development

pin locationLocation
pin location

Phra Nakhon, Bangkok

salary iconSalary
salary icon20,000-25,000
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
จัดการฝึกอบรมตามแผนของบริษัทฯ และติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารและระบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนผู้จัดการแผนกในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร : 1. จัดการฝึกอบรม · จัดเตรียมการฝึกอบรม รวมถึงการทบทวนรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เอกสารและคู่มือผู้เรียนที่เกี่ยวข้อง สถานที่จัดอบรม วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมทั้งหมด · ดำเนินการฝึกอบรม รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ให้การฝึกอบรมในห้องอบรมและดูแลระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเพื่อปรับปรุง · ติดต่อกับผู้จัดการเขตและผู้จัดการร้านเพื่อจัดเตรียมตารางสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ทบทวนรายชื่อเพื่อเข้ารับการอบรมและประสานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเพื่อติดตามการนำความรู้ไปใช้ 2. บริหารจัดการการเก็บบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท · จัดทำบันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน และบริหารจัดการระบบการเก็บฐานข้อมูลรวมถึงรายงานอื่นๆ ในแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 3. จัดเตรียมการฝึกอบรมประจำเดือน 4. สนับสนุนช่วยเหลือผู้จัดการแผนกในการดูและทบทวนงบประมาณการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้วางแผนไว้ 5. สนับสนุนช่วยเหลือผู้จัดการแผนกด้านการประเมินทักษะความสามารถของพนักงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรหรือโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. อายุ 25 - 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม 3 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารหรือเกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร้านค้า ฮะจิบัง ทั่วประเทศได้
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
  6. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
How to apply
- ส่งใบสมัครทางอีเมลล์ - ส่งใบสมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณนุสรา สุขปรุง
บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
240 ถ.พระสุเมรุ
Talat Yot Phra Nakhon Bangkok 10200
Email : hajibang_09@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-281-8939
Location
ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (บางลำภู)
Talat Yot Phra Nakhon Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.