รับสมัครด่วน
Oct 29, 2020

เจ้าหน้าที่การตลาด,ประสานงานขาย ประจำขอนแก่น

pin locationLocation
pin location

Mueang Khon Kaen, Khon Kaen

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1เปิดบิลขายสินค้าหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขาย 2ปฏิบัติงานตามเป้าหมายในการทำงานของส่วนประสานงานขาย ติดต่อ ประสานงานและให้ข้อมูลการขายเบื้องต้นทางโทรศัพท์ รวมถึง การประสานงานการขายกับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องในบริษัท 3ช่วยผลักดันสินค้าและเพิ่มยอดขาย ให้ได้ตามนโยบายของทางบริษัท ที่ต้องเป้าหมายไว้ 4การดูแลฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนงานขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานที่ต้องรับผิดชอบ (ด้านการเงิน) 4.ติดต่อประสานงานขายในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกบางส่วน เพื่อขายสินค้าและติดตามการรับชำระหนี้ค่าสินค้า 5.การติดตามลูกค้าตามแบบฟอร์ม Call Center พร้อมส่งรายงานให้หัวหน้าและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกวันจันทร์ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสำรวจ ความต้องการของลูกค้าและสภาวะตลาดปัจจุบัน รวมทั้งติดตามควบคุมการชำระเงินของลูกค้าให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทันตามเวลาที่กำหนด เพื่อประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง 6ติดต่อประสานงาน รับโทรศัพท์จากลูกค้า ตัวแทน ที่ติดต่อเข้ามาและส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7เตรียมข้อมูลการขายเบื้องต้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามและให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจต่อลูกค้า 8ตรวจชั่งน้ำหนักด้ายควบคู่กับแผนกตีด้าย ในการนำด้ายออกไปผลิตบ้านประกอบ และชั่งน้ำหนักด้ายรับผลผลิตเข้าโรงงาน(ข้อมูลดิบ) ส่งต่อหัวหน้า ฝ่ายบัญชี-คุณวีรยา ต่อไป 9ร่วมเช็คสต๊อกตามไตรมาส ควบคู่กับแผนกคลัง-ตรวจสอบ 10ให้คำแนะนำ เมื่อเกิดปัญหาในการประสานงานกับลูกค้าและการประสานงานภายในเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 11ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลา 12ออกตลาดพบลูกค้าในเขตภาคอีสานเป็นครั้งคราว 13งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในภายหลัง
Qualifications
  1. เพศหญิง
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด
  3. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ
  4. มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
  5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง
  6. มีความละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่ว กระตือรือร้น
  7. มีใจรักในการบริการ
  8. มีประสบการณ์ ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย3ปี
  9. ออกตลาดพบลูกค้าในเขตภาคอีสานเป็นครั้งคราว
  10. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่านทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
อริสา พรหมดีราช
บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
99/9 ม.8 ถ.8 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. : 085-125-9400
Email : sunny.arisa@bangkokfishingnet.com (Email for job application & inquiry)
Location
Nai Mueang Mueang Khon Kaen Khon Kaen
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.