รับสมัครด่วน
Mar 28, 2020

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1. ดูแลกระบวนการด้านกฎหมาย และการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท
 • 2. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อฟ้องคดี หรือให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง
 • 3. สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ประกอบสำเนาคดี
 • 4. ติดต่อหน่วยงานภายนอกและภายใน ทั้งราชการหรือเอกชนในการสนับสนุนขององค์กร
 • 5. ดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทมอบหมายในทางคดี
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 3. มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การว่าความ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 4. มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์ และให้ความเห็นทางด้านกฎหมายได้
 5. มีทักษะในเชิงไกล่เกลี่ยหรือกลยุทธ์ในการไกล่เกลี่ย
How to apply
 • 1. สมัครผ่าน JobThai.com
 • 2. ส่งจดหมายสมัครงาน/ Resume มาที่ E-mail
 • 3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • 4. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์
 • 5. **Facebook : Mac Recruit**
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
9/99 ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว
Chankasem Chatuchak Bangkok 10900
Tel. : 081-829-2372
Email : maceducation_76@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-938-2028
Location
Chankasem Chatuchak Bangkok
Directions
 • - MRT ลาดพร้าว
 • - รถโดยสารประจำทางสาย 8, 27, 38, 44, 92, 96, 122, 145, 182, 502, 517
 • - อยู่ในซอยลาดพร้าว 38 (ห่างจากปากซอยประมาณ 100 เมตร)
 • - มีที่จอดรถในซอย
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company