Nov 25, 2020

เจ้าหน้าที่ขายอาหารปลา(ภาคเหนือ)

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.การควบคุมยอดขาย 2.วิเคราะห์และประมาณการยอดขาย ร่วมวางแผนการขาย 3.บริหารงานขาย กำหนดเป้าหมายการขายให้สอดคล้องกับการผลิต 4.พัฒนาช่องทางการขายและผลิตภัณฑ์ 5.กำหนดราคา,การนำเสนอและการส่งเสริมการขาย
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ประมง,เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  2. ไม่จำกัดเพศ
  3. ประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย
  4. การวางแผนกลยุทธ์
  5. มีทักษะการแก้ไขปัญหา
  6. การวิเคราะฆ์ข้อมูล
  7. การชักจูงและโน้มน้าวผู้อื่น
  8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  9. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
How to apply
- สมัครงานผ่าน JobThai.com - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่แผนกสรรหาบุคลากร วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.รูปถ่าย - 1 รูป 2.สำเนาบัตรประชาชน - 1 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน - 1 ฉบับ 4.สำเนาวุฒิการศึกษา - 1 ฉบับ 5.เกียรติบัตรอื่น ๆ (ถ้ามี) 6.หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 7.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 8.ใบสมรส (ถ้ามี) 9.ใบขับขี่ (ถ้ามี) 10.ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) **เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
Contacts
คุณเกษกนก สาวสวรรค์
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
62 หมู่ 2
Nong Chumphon Khao Yoi Phetchaburi 76140
Email : thailuxe_49@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 032-899-885
Location
ภาคเหนือ
In many provinces
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.