JobThai
Sep 20, 2022

ช่างควบคุมเครื่องจักร

pin locationLocation
pin location

Ban Bueng, Chon Buri

salary iconSalary
salary icon13,250 - 18,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
1.งานด้านการบำรุงรักษา - ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกวัน ตามเอกสารที่ระบุไว้ข้างเครื่องจักร - จัดทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน วันละ 1 ไลน์ 2.งานด้านการ ซ่อมแซม / ปรับปรุง - ดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ดูแลให้คำแนะนำการปฏิบัติงานช่าง กับเพื่อนร่วมงานอย่างถูกต้อง - ควบคุมคุณภาพการทำงานโดยไม่ให้เกิดของเสียไปยังแผนกอื่น - แก้ไข/สนับสนุนโครงการประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ติดตั้ง เคลื่อนย้ายเครื่องจักร ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ปรับปรุง แก้ไขเครื่องจักรให้มีความปลอดภัย และให้ความรู้แก่พนักงาน - อธิบายขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร ให้พนักงานเข้าใจ และใช้งาน ได้อย่างถูกวิธี - ลงบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงลงในเอกสารประวัติเครื่องจักร และ MACHINE DAILY REPORT ทุกครั้งหลังจากซ่อมเสร็จ - เมื่อเครื่องเสียเกิน 20 นาทีให้รายงานหัวหน้าทราบทันที - ลดปัญหาแผ่น PCB แตก / พาสตกหล่น / MACHINE INSERT ERROR. - จัดเก็บและควบคุมดูแลหนังสือคู่มือการดูแลรักษาเครื่องจักร - แจ้งรายการสั่งซื้ออะไหล่ เพื่อทำการสั่งของเดือนละ 1 ครั้ง - ควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยเตรียมความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ - ทุกฝ่าย เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น 3.งาน ISO 14001 ISO 9002 - ลงบันทึกเอกสาร Check sheet ทุกครั้งหลังการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบ - แยกขยะ เศษผ้า และอื่นๆก่อนนำไปทิ้งในพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้ 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงไลน์การผลิตให้ดีขึ้นอยู่เสมอโดยเน้นหลักการ 5ส - หาแนวทางควบคุม / ลดค่าใช้จ่ายภายในบริษัท - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน / ผู้บริหาร
Qualifications
  1. การศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอ่านเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  3. สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เสียให้สามารถกลับมาใช้งานใหม่ได้
  4. สามารถซ่อมบำรุงแผ่นPCB ที่เสียให้สามารถกลับมาใช้งานใหม่ได้
  5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  6. สามารถทำตามคำสั่ง ของหัวหน้างานได้
How to apply
- ติดต่อโทร - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทจะพิจารณาได้รวดเร็วที่สุด
Contacts
คุณปาณิศา จางวาง (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
168 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บัานบึง จ.ชลบุรี 20170
Tel. : 038-444-101 ต่อ 209
Email : hansol_30@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Ban Bueng Ban Bueng Chon Buri
Directions
บริษัทจะอยู่เลย "โลตัสใหญ่สาขาบ้านบึง" แยก M16 ข้ามสะพานต่างระดับและยูเทรินแรก บริษัทจะอยู่ซ้ายมือ "เยื้องกับศูนย์อีซูซูบ้านบึง" รถเมล์สีเขียวสายชลบุรี-หนองชาก สีเหลือง บ้านบึง-แกลง รถเมล์สีเหลืองสายชลบุรี-บ่อทอง - แกลง #แจ้งว่าลงที่ บ.ฮันซอล อยู่ติดถนนใหญ่ 344 สอบถามเส้นทาง 038 444-101 ต่อ0
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company