JobThai
Oct 5, 2022

Account Executive ประจำ จ. พิษณุโลก 1 อัตรา

pin locationLocation
pin location

Mueang Phitsanulok, Phitsanulok

salary iconSalary
salary icon18,000++
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
- ดูแลและวางแผนยอดขายจากช่องทางการจัดจำหน่ายในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแล ให้คำปรึกษา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการเพิ่มลูกค้าใหม่ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - วิเคราะห์การขายของคู่แข่ง รวมถึงรายงานสถานการณ์การตลาดให้ทันต่อเหตุการณ์ วิธีการสมัคร 1. ส่ง Resume มาทาง E-mail : prapaprs@ais.co.th 2. www.jobthai.com หมายเหตุ ติดต่อคุณประพาพร 052-005621
Qualifications
  1. อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  2. มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดอย่างน้อย 2-3 ปี
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสาร
  4. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงาน และเดินทางต่างจังหวัดได้
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  7. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด และใกล้เคียง
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายผ่านทาง E-mail : applyjob@ais.co.th - เข้า Link : www.ais.co.th/applyjob เอกสารสมัครงาน - สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
Contacts
คุณประพาพร HR-RON
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
สำนักปฏิบัติการภาคเหนือ เลขที่ 95/3 หมู่ 5 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Tel. : 052-005-621
Email : ais_193@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Tha Thong Mueang Phitsanulok Phitsanulok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company