JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 30, 2022

ผู้จัดการ QC พูดภาษาจีนได้

pin locationLocation
pin location

Phatthana Nikhom, Lop Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.กำหนดสรุปผลการดำเนินงาน เข้าร่วมการวางแผนการทำงานและประเมินผลของผู้ใต้บังคับบัยชา 2.รับผิดชอบหน่วยงานที่จัดตั้งห้องทดลอง กำหนดบุคลากรตามข้อเรียกร้องการรับรองของ ISO9001 GMP การจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ SOP และจัดการอบรม SOP 3.ควบคุมคุณภาพ การผลิต การขาย การประสานการงานวัสดุ และดำเนินการตรวจสอบแผนงานและการประสานงานประจำวัน 4.เข้าร่วมการตรวจภายในของบริษัท การตรวจสอบตนเองและระบบการตรวจสอบคุณภาพภายนอก ตรวจสอบและติดตามคุณภาพของบุคลากร และจัดทำรายงานตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ผลิต อินเตอร์มิเดียต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตรวจสอบและอนุมัติวัสดุบรรจุภัณฑ์ 5.วางแผนงานให้เหมาะสม และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ อินเตอร์มิเดียต น้ำบริสุทธิ์ การนำเอทานอลกลับมาใช้ ออกรายงานการตรวจสอบของนักเคมีและยืนยันผลการตรวจสอบ 6.ควบคุมวัตถุดิบประเภทต่างๆของบริษัท วัสดุการผลิตอินเตอร์มิเดียต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เอทานอลที่นำกลับมาใช้ใหม่ ขั้นตอนการรักษาความสะอาดของห้องทดลอง และรับผิดชอบตรวจสอบ 7.ควบคุมตรวจสอบการใช้เครื่องมือขององค์กร เครื่องมืออุปกรณ์รีเอเจนต์ การทดลอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 8.ดูแลการสุ่มตัวอย่างและการเก็บตัวอย่าง และจัดการวันเวลาของตัวอย่าง 9.ดูแลตรวจสอบสารเคมี ตรวจสอบมาตรฐานสารละลาย อาหารเลี้ยงเชื้อ ส่วนผสมการจัดเก็บและการใช้งาน 10.ดูแลส่วนผสมของการหาปริมาตรความเข้มข้นสารละลาย (ไทเทรต) แบ่งแยก เก็บ ใช้งานและทิ้ง 11.ดูแลมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การบริโภค ส่วนผสมและแจกจ่ายการใช้งาน 12.ดูแลวิธีการใช้งานของเครื่องมือ เก็บรักษา ตรวจสอบภายในยืนยันการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานภายนอก 13.จัดโปรแกรมการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลทุกปี และอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรคนใหม่เรื่อง GMP กับ ISO9001
Qualifications
  1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เภสัชกร เคมี ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ 4 ปีขึ้นไป
  3. มีความรู้ทางกฎหมาย-กฎหมายยา GMP ISO9001 14000 18000 EHS เกี่ยวกับประเทศและที่เกี่ยวกับอุสาหกรรม มาตรฐานทางเทคนิค
  4. มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งเภสัชวิเคราะห์ การวิเคราะห์ทางเคมี ความรู้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ความรู้ด้านจุลชีววิทยาภาษาอังกฤษ
  5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถพูดและสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  7. มีความรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่
How to apply
- สมัครทางอีเมลล์ - สอบถามเพิ่มเติมทางเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง - สมัครผ่านทาง Jobthai.com (Click Apply Now)
Contacts
คุณวรรณนิษา/คุณพรรณธิภา/หลัว หยาน
บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัด
69/5 หมู่ที่ 1
Chong Sarika Phatthana Nikhom Lop Buri 15220
Tel. : 036-705-052 ต่อ 105 ,086-336-1816
Email : sinosiambio_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 036-705-055
Location
Chong Sarika Phatthana Nikhom Lop Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company