JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 28, 2022

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Officer)

pin locationLocation
pin location

Sathon, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
• วางแผนการตลาดออนไลน์ระยะสั้น และปฎิบัติตามแผนงาน • ดูแลโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของบริษัทและแบรนด์ • ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ของบริษัท • ทำสื่อและแคมเปญทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง • วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ • สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ (บน Social Media, Website, E-Market Place, E-mail, Blog) • ทำแผนคอนเท้นต์ และวาง concept ของคอนเท้นต์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ • คิด+บริหารจัดการแคมเปญออนไลน์ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ • มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการช่องทางการขายออนไลน์ รวมถึงวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสินค้า/บริการ/และการตลาดออนไลน์ • เขียนคำโฆษณา/คำโปรยบนช่องทาง Digital • เขียนเเละออกเเบบ Content และภาพโปรโมทช่องทาง เพื่อทำการสื่อสารการตลาด รวมถึงเขียนบทความลงเว็บไซต์อื่นๆ • จัดทำบทความ ลงข้อมูลในเว็บไซต์ ทำ Seeding ให้สินค้าเป็นที่รู้จัก • วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อหาแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ • จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เช่น event, POS กิจกรรม online ต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่รับรู้ และขายสินค้าได้ • บริหารจัดการงบที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด • สนับสนุนงาน กิจกรรม โครงการ ต่าง ๆ ด้านการขายและการตลาด ขององค์กร เพื่อให้ได้ยอดขายบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ • ยอมรับและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม (ลูกค้าภายในองค์กร)เพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆในองค์กรมีการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ • ดำเนินการตามนโยบาย/แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และมีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนด เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข และปฏิบัติงานได้ตามคุณภาพมาตรฐาน • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 - 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่ใกล้เคียง
  3. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ ความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์,โซเชียลมีเดีย,E-commerce,เว็บไซต์
  5. สามารถบริหารดูแลจัดการทำใช้สื่อออนไลน์ทั้งหมดได้เช่น Facebook Line IG Tiktok Twitter เป็นต้น
  6. ทักษะใช้คอมพิวเตอร์คล่องแคล่ว มีความเข้าใจและสามารถทำในกระบวนการ marketing online ได้
  7. มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
How to apply
1. สมัครงานผ่าน Jobthai 2. ส่งประวัติสมัครงานมาที่ E-Mail 3. หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ สำนักงานสาขา (โรงงาน) เลขที่ 10/17/1-4 หมู่ที่ 2
Khlong Udom Chonlachon Mueang Chachoengsao Chachoengsao 10120
Tel. : 061-416-3813, 02-116-4256 ถึง 8 (ต่อ 3201), 038-086-112
Email : atz14_111@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Yan Nawa Sathon Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company