JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 19, 2022

เจ้าหน้าที่สรรหา

pin locationLocation
pin location

Yan Nawa, Bangkok

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1. จัดทำและ Update สรุปอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างถูกต้อง 2. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการด้านสรรหา คัดเลือก การว่าจ้างพนักงานให้ได้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ ตามช่องทางของทางบริษัท (Jobthai,Line,Facebook ฯลฯ) 3. ดูแลการรับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์งาน และทำแบบทดสอบ 4. จัดทำเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเงินเดือนแก่ผู้บริหาร และทำสัญญาจ้างงาน สัญญาค้ำประกัน 5. ดำเนินการตรวจประวัติ และติดตามเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน 6. ปฐมนิเทศกฎระเบียบของทางบริษัท 7. วางแผนและควบคุมงานด้านสรรหาให้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 8. วางแผนอัตรากำลังให้เพียงพอตามนโยบายที่บริษัทกำหนด 9. รับผิดชอบด้าน Exit Interview พร้อมวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาของ Turnover Rate เสนอผู้บังคับบัญชา 10. ดูแลการเก็บลายนิ้วมือพนักงานเข้าใหม่ 11. รับผิดชอบการยื่นเอกสารการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 12. ควบคุมสต๊อกยูนิฟอร์มของบริษัท 13. ทำบัตรพนักงานเข้าใหม่ 14. จัดงานกิจกรรมตามเทศกาล 15. ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านสรรหาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงาน
  5. ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
  8. เป็นผู้มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบ
  9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้ เป็นที่ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่าย
  10. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครผ่านอีเมล - หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แอคคิวท์ เรียลตี้ กรุ๊ป /เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์
216/65 อาคาร แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนนางลิ้นจี่
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Tel. : 02-285-4645 ต่อ 102 / 094-552-8150
Email : acute_12@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-285-4644
Location
อาคารแอล พี เอ็น ทาวเวอร์
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company