รับสมัครด่วน
Sep 21, 2020

ผู้ช่วยหัวหน้าสโตร์

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์งาน และโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมดูแลการจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พนักงาน และผู้รับเหมาที่หน่วยงานก่อสร้าง 2. จัดเก็บและตรวจนับสต๊อกอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือ ให้เป็นระเบียบและเพียงพอในการใช้งาน 3. สรุปรายงานสต๊อกอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือ เสนอผู้บังคับบัญชา 4. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. ชาย อายุระหว่าง 23-28 ปี
  2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา (ที่มีประสบการณ์) , ปวช-ปวส.ไฟฟ้าหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้โปรแกรม MS.OFFICE ได้คล่อง
  4. มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำ
  5. สามารถทำงานตามหน่วยงาน (SITE) กรุงเทพและปริมณฑล
  6. กรณีทำงานที่หน่วยงานไกล (SITE ) สามารถโยกย้ายที่พักได้
  7. ทำงานวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (วันเสาร์ - อาทิตย์ เป็น การทำงานล่วงเวลา )
  8. กรณีทำงานปริมณฑลที่ไกลหรือต่างจังหวัด จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าบ้าน
How to apply
สมัครทาง e-mail : Job@saengpradit.com สมัครผ่าน JobThai.com โปรดแนบหลักฐาน - สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาหลักฐานทางการทหาร - ใบผ่านงาน (ถ้ามี) - สำเนาสลิปเงินเดือน (ถ้ามี) - ผลงานที่เคยทำมา นำมาแสดงในวันสัมภาษณ์ (ถ้ามี) - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท แสงประดิษฐ์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
256/1-3 ถนนพหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 02-615-0202 ต่อ 307, 308
Email : saengpradit_15@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-615-1041
Location
หน่วยงานก่อสร้างในกรุงเทพฯและปริมณฑล
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.