JobThai
Mar 28, 2023

เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด

pin locationLocation
pin location

Ratchathewi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
1. จัดทำแคมเปญ วางแผนการขาย ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 2. ดูแลเป้าหมายยอดหนี้คงค้าง (Outstanding Balance) 3. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลสินเชื่อจากคู่แข่ง ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และรักษาฐานลูกค้า 4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาจำนวนลูกค้าและยอดหนี้คงค้างตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  2. อายุ 22 – 30 ปี
  3. มีประสบการณ์ 0-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
  4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด, คิดโปรโมชั่น
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel) ได้เป็นอย่างดี
How to apply
- นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทางโทรศัพท์ หรือ Line ID *สำหรับสาขาต่างจังหวัดสามารถสมัครงาน ณ.สาขา Umay+ได้เลย เอกสารการสมัครงาน 1. CV/Resume (ถ้ามี) 2. สำเนาวุฒิการศึกษาระบุวันจบ 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา) 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา) 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 5. รูปถ่าย สี 1 นิ้ว (เสื้อเชิ้ต/สูท) 1 รูป 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 1 ชุด (เพศชาย = สด.8/สด.43)
Contacts
ฝ่ายบุคคล
EASY BUY CO., LTD.
อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี
Makkasan Ratchathewi Bangkok 10400
Email : easybuy_129@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-621-4493
LINE ID: esb_recruitment
Location
ปฎิบัติงาน ณ อาคาร รสา ทู ( MRT เพชรบุรี ทางออก2 )
Thanon Phetchaburi Ratchathewi Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company