รับสมัครด่วน
Nov 26, 2021

เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด 2

pin location
pin location

Ratchathewi, Bangkok

salary icon
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
1. วางแผนกิจกรรมการตลาดโดยมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ของบัตร Umay+ 2. คิด Campaign กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสมัครบัตร Umay+ 3. สร้างโอกาสในการบริหารต้นทุนโดยการประสานงานกับคู้ค้าทางธุรกิจ รวมถึงการหาคู่ค้ารายใหม่ 4. มุ้งเน้นการสร้างเครื่องมือและระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ เช่น พัฒนารูปแบบการสมัครบัตร Umay+ ที่ทันต่อยุคดิจิตอล 5. ดูแลโครงการมหกรรมทางการเงิน/ Money Expo ตามสถานที่หรือจังหวัดที่ Easybuy เข้าร่วมโครงการให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
  1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  2. อายุ : 23 – 30 ปี่
  3. มีประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
  4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด, คิดโปรโมชั่น
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถเดินทางทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมทางการเงิน/ Money Expo ตามสถานที่หรือจังหวัดที่ Easybuy เข้าร่วมโครงการ
นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทางโทรศัพท์: 02-079-0923, โทรศัพท์มือถือ 06-1417-3039 หรือ Line ID : esb_recruitment แนะนำวิธีการเดินทาง อาคาร RASA TWO (MRT เพชรบุรี ทางออก 2) **สำหรับสาขาต่างจังหวัดสามารถสมัครงาน ณ.สาขา Umay+ได้เลย เอกสารการสมัครงาน 1. CV/Resume (ถ้ามี) 2. สำเนาวุฒิการศึกษาระบุวันจบ 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา) : 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา) 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 5. รูปถ่าย สี 1 นิ้ว (เสื้อเชิ้ต/สูท) 1 รูป 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 1 ชุด (เพศชาย = สด.8/สด.43)
ฝ่ายบุคคล
EASY BUY CO., LTD.
อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี
Makkasan Ratchathewi Bangkok 10400
LINE ID: easybuy01
ปฎิบัติงาน ณ อาคาร รสา ทู ( MRT เพชรบุรี ทางออก2 )
Thanon Phetchaburi Ratchathewi Bangkok