JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 18, 2022

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์

pin location
pin location

Mueang Chachoengsao, Chachoengsao

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 1.ดำเนินการงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน 2.จัดทำ/ ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 3.ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับ การลงโทษ 4.สือสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 5.สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษ 6.รับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน นำมาเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อดำเนินการ 7.ปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่นๆ เช่น กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทนฯ งานด้านส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี 1. ดูแลงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับบริษัท 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน และหน่วยงานภายในบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในเครือ 3.จัดทำบอร์ดอวยพรวันเกิดพนักงานประจำเดือน / กิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี 4. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายใน / ภายนอก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน / อุบัติเหตุกับพนักงาน 5.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายใน / ภายนอก กรณีพนักงาน / ครอบครัวพนักงาน (บิดา, มารดา, สามี, ภรรยา, บุตร) เสียชีวิต 6.จัดทำกิจกรรมงานทำบุญประจำปี, กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR), และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ 27 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  5. สามารถติดต่อกับหน่วยงานภายนอกได้
  6. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้
  7. ประสบการณ์ตรงสายงานอย่างน้อย 3 ปี
  8. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม CSR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - E-mail - จดหมายสมัครงาน - สมัครด้วยตนเอง
คุณอรวรรณ คุณอังคณา
Unison Laboratores Co., LTD.
39 หมู่ที่ 4
Khlong Udom Chonlachon Mueang Chachoengsao Chachoengsao 24000
: 038-564-930-32 ต่อ 2107
Khlong Udom Chonlachon Mueang Chachoengsao Chachoengsao