JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )16 กรกฎาคม 2562
Thai Bridgestone Co., Ltd.

         บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด 
ผู้ผลิตยางรถยนต์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดต่างๆตลอดจนยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ภายใต้ชื่อสินค้า Bridgestone, Firestone. และ Dayton เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และ ส่งออกต่างประเทศ

เรากำลังมองหาสมาชิกใหม่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับพฤติกรรมที่บริษัทของเราคาดหวัง (TRACE)

1. ความโปร่งใส (Transparency : T) >> ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ตลอดจนแบ่งปันความคิดที่ตรงไปตรงมา ชัดเจน และเปิดเผย

2. ความเคารพ (Respect : R) >> ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพอ่อนน้อม เห็นคุณค่าของความหลากหลาย และความคิดเห็นที่แตกต่าง

3. ความรับผิดชอบ (Accountability : A) >> ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามความคาดหวังขององค์กร

4. การทำงานร่วมกัน (Collaboration : C) >> ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกัน

5. การยอมรับ การเปลี่ยนแปลง (Embrace Change : E) >> เต็มใจปรับตัว พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านบวก และมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเสมือนโอกาส ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Thai Bridgestone Co., Ltd.
สวัสดิการ
 • โบนัสการันตีการจ่ายปีละ 2 เดือน (เฉลี่ยปีละ 6 เดือนเป็นอย่างน้อย อ้างอิงจากการจ่ายโบนัสย้อนหลัง 10 ปี)
 • ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์, 08:00 -17:00
 • วันลาพักร้อนสูงสุด 19 วัน / ปี
 • ค่าภาษาอังกฤษสูงสุด 5,000 บาท / เดือน (TOEIC)
 • ค่าภาษาญี่ปุ่นสูงสุด 5,000 บาท / เดือน (JLPT)
 • ค่าเดินทางกลับบ้าน ในกรณีทำงานดึก
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
 • รถรับส่งพนักงานหลายเส้นทาง
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • ชุดพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กิจกรรมวันครอบครัว
 • เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง (Fleet Card) (สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการเท่านั้น)
 • เบี้ยเลี้ยงค่าโทรศัพท์ (Corporate Mobile) (สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการเท่านั้น)
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคสั่งการผลิต รับสมัครด่วน !

  รายละเอียดของงาน
  - รับผิดชอบในการวางแผนและสั่งการผลิตให้ทันเวลาและเพียงพอตามจำนวนที่กำหนดในการผลิต
  - ติดตามและตรวจสอบปริมาณสต๊อควัสดุ
  - สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
  - คำนวณปริมาณการใช้วัสดุต่างๆ

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
  อัตรา เงินเดือน
  1
  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
  คุณสมบัติผู้สมัคร
    เพศชาย
    อายุ 21-26 ปีบริบูรณ์
    จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคการผลิตหรือเทคนิคอุตสาหกรรม
    มีความรู้ความสามารถทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel
    มีความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  วิธีการสมัคร
 • ส่งประวัติย่อ(Resume)พร้อมเอกสารสมัครงานมาที่อีเมลล์ของเรา
 • สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
 • ติดต่อ
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานกลาง
  Thai Bridgestone Co., Ltd.
  14/3  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี  12120
  โทร : 02-516-8721-5 ต่อ 1553
  Email : bridgestone-hr_74@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.bridgestone.co.th/
  รหัสงาน 1007312
  ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคสั่งการผลิต รับสมัครด่วน !
  ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
  ประเภทงานย่อย วางแผนการผลิต
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
  วันที่ลงประกาศ 16 กรกฎาคม 2562
  ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานกลาง
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้