JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 พฤษภาคม 2562
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ของคนไทยที่ก่อตั้งมากกว่า 30 ปี และมีสถานีบริการน้ำมัน "ซัสโก้" "susco" อยู่ทั่วประเทศมากกว่า 220 สาขา และกำลังขยายธุรกิจ ต้องการที่จะรับสมัครบุคลากรที่รักความก้าวหน้า และพร้อมจะเติบโตไปกับเรา

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • ชุดฟอร์มบริษัทฯ
 • ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี
 • อาหารกลางวัน เฉพาะพนักงานประจำสำนักงานใหญ่
 • มีโบนัสประจำปี(การพิจารณาขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของบริษัท)
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  รายละเอียดของงาน
  - รับผิดชอบการกำหนดนโยบาย แผนงาน ควบคุม ดูแลในการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง การวางแผนกำลังคน การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของบุคลากรและองค์กร ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  - ควบคุม ดูแลบริหารจัดการงานในสำนักงานต่างๆ เช่น งานธุรการ งานรับโทรศัพท์ การจัดอาหารกลางวัน และงานยานยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  - ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ และปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารมอบหมาย

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  อัตรา เงินเดือน
  1 อัตรา
  ตามโครงสร้างบริษัท
  คุณสมบัติผู้สมัคร
    เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    มีประสบการณ์งานด้าน HRM และ HRD อย่างน้อย 10 ปี
    มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี
    มีความรู้และประสบการณ์ในงานแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
    มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
 • ส่งใบสมัครได้ทาง Email
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
 • ติดต่อ
  แผนกทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
  139 ถ.ราษฎร์บูรณะ  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ
  กรุงเทพมหานคร  10140
  โทร : 02-428-0029 ต่อ 920 หรือ 081-835-9123
  Email : susco145_52@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.susco.co.th
  รหัสงาน 1010887
  ชื่อตำแหน่งงาน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
  ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ พลังงาน
  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  วันที่ลงประกาศ 17 พฤษภาคม 2562
  ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้