เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )16 มกราคม 2562
โรงเรียนการบิน BAC (บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด)
เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินในนาม โรงเรียนการบินกรุงเทพ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรด้านการบินให้กับประเทศไทย โดยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทางบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด มีหลักสูตรต่างๆมากมาย ซึ่งได้รับการเห็นชอบและรับรองหลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือน อาทิ หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL) , หลักสูตรนักบินพาณิชย์ ( CPL), หลักสูตรครูการบิน (IP), หลักสูตร CRM Resource Management), หลักสูตร MCC (Multi Crew Co-operation) รวมถึง หลักสูตรเพิ่มศักย์การบินต่างๆ หลักสูตรการเรียนการสอนของบริษัทฯ จึงเป็นที่ยอมรับของสายการบินชั้นนำของประเทศ จึงได้จัดส่งนักบินฝึกหัด มาทำการฝึกอบรมด้านการบิน เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน),บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ก้าวไปสู่ระดับสากลมากขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ศิษย์การบินมีความรู้ ความสามารถในการจัดการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบินมากขึ้น และมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินเป็นผู้ดำเนินการอบรม ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการทำตลาดด้านนี้มากขึ้น จึงมีวิสัยทัศน์ขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด  (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)
สวัสดิการ
1. โบนัส
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันกลุ่ม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. สวัสดิการเครื่องแบบและชุดพนักงาน
6. เงินกู้สวัสดิการ
7. สวัสดิการว่าด้วยการแสดงความระลึกถึงต่อผู้เสียชีวิต
8. สวัสดิการว่าด้วยเงินช่วยเหลือการแต่งงาน
9. สวัสดิการว่าด้วยเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร
10. สวัสดิการเพื่อการอุปสมบท
11. ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พักต่างจังหวัด ,ค่าเดินทาง กรณีไปทำงานต่างจังหวัด
ตำแหน่ง : Digital Marketing

รายละเอียดของงาน
- พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ และสื่อ Social ต่าง ๆ ของบริษัท
- วางแผนการตลาดในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ Online เป็นหลัก ได้แก่ Website, Facebook, Line , Display ad และทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
- วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานสรุปในการลงสื่อ
- โต้ตอบ ลูกค้าทางสื่อออนไลน์
- อัฟเดตข่าวสารช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด
- บริหารจัดการด้านกิจกรรมออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบต่างๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจการตลาด , สาขา IT หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีความสามารถในการทำ Graphic Design
  มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง ถ่าย VDO และตัดต่อ Clip VDO เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาด
  ประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด และ Social Media 8 ปีขึ้นไป
  มีความสามารถในการทำ Content Marketing และมีความรู้ในการทำ SEM, GA, UX จะพิจารณาพิเศษ
  มีความเข้าใจและสามารถทำงานในด้าน Facebook, SEO, SEM, Content Writing, Instagram เป็นต้น
  มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะด้านการนำเสนอ
  สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครได้ด้วยตนเอง
ติดต่อ
คุณชนัดดา จินตนา (คุณน้ำ)
โรงเรียนการบิน BAC (บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด)
9/5 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
โทร : 037-349-899 ต่อ 219, 092-253-1048
แฟกซ์ : 037-349-899 ต่อ 202
Email : bangkokflying_56@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.bangkokflying.com
รหัสงาน 1021963
ชื่อตำแหน่งงาน Digital Marketing
ประเภทงานหลัก การตลาด
ประเภทงานย่อย Digital Marketing
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ การศึกษา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ลงประกาศ 16 มกราคม 2562
ติดต่อ คุณชนัดดา จินตนา (คุณน้ำ)
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้