JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )22 เมษายน 2562
Diep Vu Co., Ltd
Diep Vu was established in October 2009. The first export was made to the UK in January 2010. The company started with 79 employees and 5 production lines. Today we have over 1000 employees working for Diep Vu and maintain a total of 28 production lines. In the last 5 years, we have grown from a small company to a global supplier of work wear.
สวัสดิการ
• Accommodation available upon request and mutual agreement.
• 3 months’ probation, thereafter yearly contract renewable.
• Other benefits as specified in the Social Security Law and Labour Law of Laos.
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดของงาน
บริษัท ดิบวู จำกัด
ตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 800 คน เราเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้า ที่เชี่ยวชาญในการผลิตชุดเครื่องแบบที่ใส่ทำงาน ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในยุโรป ขณะนี้เรากำลังสรรหา วิศวกรไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง
หน้าทีความรับผิดชอบหลัก:
• ทำการประเมินระบบไฟฟ้าอย่างละเอียดในโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
• ตรวจสอบความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้า ที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งและการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ ให้มีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ดี
• ปรับปรุงคุณภาพของระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน
• อบรม ให้ความรุ้ ช่างไฟฟ้าคนอื่นๆในทีม

สถานที่ปฏิบัติงาน
นครหลวงเวียงจันทน์
ประเทศ Laos
อัตรา เงินเดือน
2
25,000 - 35,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  จบ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีในโรงงาน
  สามารถทำงานที่ประเทศลาว นครหลวงเวียงจันทร์ได้ โดยไม่มีภาระผูกพัน
  มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  พ้นภาระทางทหาร
  มีความรู้ด้าน ISO, 5ส และ Kaizen
  มีภาวะผู้นำ พัฒนาระบบไฟฟ้า และความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า
  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน - สามารถใช้ Auto CAD ได้
  ความรู้เกี่ยวกับระบบ TMP ในโรงงานและความสามารถในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน
  ผู้ทีีมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
Please send your CV to E-mail
ติดต่อ
Khun Chansamone Phanyavong
Diep Vu Co., Ltd
Postcode 01030, Dongdok-Siketh Road, Shamket Village, Sikhottabong District, Vientiane, Lao P.D.R. 
Laos  01140
โทร : +8562095976175
Email : diepvulaos_01@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.diepvulaos.com
https://www.google.com/maps/place/Diep+Vu+Co.,Ltd,+Laos/@18.0290492,102.5870008,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31244291bb0d064f:0x2aeb61314cbd6409!8m2!3d18.028966!4d102.5891535
รหัสงาน 1027116
ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า
ประเภทงานหลัก วิศวกร
ประเภทงานย่อย วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ สิ่งทอ
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน นครหลวงเวียงจันทน์
วันที่ลงประกาศ 22 เมษายน 2562
ติดต่อ Khun Chansamone Phanyavong