เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 มกราคม 2562
บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล โดยมีทั้งส่วนงานที่เป็นด้านการสรรหาพนักงาน ทั้งพนักงานประจำ พนักงานรายวัน การฝึกอบรมพนักงาน หรือการจัดทำกระบวนการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร

โดยทางบริษัทได้มีการเตรียมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน นำเสนอบริการที่น่าประทับใจ และร่วมกับขับเคลื่อนไปพร้อมกับทางองค์กร รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน

At Mind Edge Innovation, we partner with our clients to maximize people potential and to cultivate innovative and intelligent Human Resource practices using various type of services that best fit organization needs.

Mind Edge Innovation brings energetic, dynamic and professional services outcome to strengthen competitive edge from individual, organization to our social at large.
บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ
2. ประกันสังคม
3. โบนัสประจำปี
4. วันหยุดพิเศษในวันเกิดของพนักงาน
5. กองทุนเงินช่วยเหลือบุตร
6. กองทุนสำหรับพนักงาน
7. เบิกค่าหนังสือเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ได้เต็มจำนวน
8. ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
ตำแหน่ง : HR Manager (Automotive) ปฎิบัติงานที่่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางนาตราด กม. 36

รายละเอียดของงาน
1. กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของ บริษัท
2. กำกับดูแลการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
3. บริหารและควบคุมงบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. กำกับและควบคุมการจัดทำคู่มือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆจรรยาบรรณตามกฎหมายแรงงานและทบทวนให้ทันสมัย
5. ติดตาม / รวบรวมแนวโน้มและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลตอบแทน อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการเสนอการเปรียบเทียบภายในและภายนอก บริษัท เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. ควบคุมการดำเนินงานด้านการบริหารสวัสดิการของบริษัทในด้านต่าง ๆ
7. ควบคุมการดำเนินกิจกรรมด้านความสัมพันธ์กับแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานและองค์กร
8. บริหารงานและวิเคราะห์กระบวนการสรรหาพนักงานใหม่และและบริหารค่าจ้าง / ค่าตอบแทนของพนักงานภายในองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้
9. ควบคุม / กำหนดวิธีการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
10. ควบคุมและดูแลงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในองค์กร
11. ควบคุมและติดตามการบริหารงานด้านธุรการอื่น ๆของบริษัทที่ต้องเกียวข้องกับองค์กรภายนอก เช่นภาษี /ใบอนุญาตต่าง ๆ
12. งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลบางสมัคร  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัตรา เงินเดือน
1
40,000 - 80,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 42 ปี
  จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา การบริหารทรัพยากรบุคคล/จิตวิทยาอุตสาหกรรม/วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในด้าน HRM Function อย่างน้อย 10 ปี ในระดับบริหารจัดการ
  มีความคิดริเริ่มในงานด้าน HR Strategy tools เช่น KPI Competency โครงสร้างเงินเดือนการบริหาร Talent Career เส้นทาง Corporate Culture & Core Competency และ Recruitment
  หากมีประสบการณ์ในงานด้าน HR ในระดับการจัดการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หรืออุตสาหกรรมการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  มีความสามารถในการผสานรวมและจัดแนวกลยุทธ์กับการปฏิบัติของทีมงานและพนักงานในกิจกรรมต่างๆทั่วทุกฟังก์ชั่น
  มีความรับผิดชอบสูง, มีใจรักในงาน, กระตือรือร้น, และปรับตัวได้ดี
  มีทักษะในการบริหารและการเป็นผู้นำและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะการนำเสนอ และทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : Khun Rapeepan
  โทร : 080-575-8555
  Email : mindedge_676@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- โทรสอบถามเบอร์โทรด้านล่าง
- Line ID : @mejob (ใส่@ข้างหน้าด้วยค่ะ) มีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามตลอด เวลาทำการค่ะ
** รบกวนขอ Resume Update ภาษาอังกฤษที่เป็นไฟล์ Word พร้อมรูปถ่ายเท่านั้น
ติดต่อ
Recruitment Department
บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1091/241 อาคารไทยศรี (ติด BTS กรุงธนบุรี)  แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร  10600
โทร : คุณรพีพรรณ 080-575-8555
Email : mindedge_676@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานี กรุงธนบุรี
รหัสงาน 1033522
ชื่อตำแหน่งงาน HR Manager (Automotive) ปฎิบัติงานที่่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางนาตราด กม. 36
ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
เงินเดือน 40,000 - 80,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
วันที่ลงประกาศ 17 มกราคม 2562
ติดต่อ Recruitment Department
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้