เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )18 มกราคม 2562
โรงเรียนประภามนตรี 2
ในปี พ.ศ. 2527 กล่มผู้บริหารโรงเรียนในเครือประภามนตรีได้ตระหนักในความสำคัญของการจัดการศึกษาว่ามีผลโดยตรงต่อการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว กลุ่มผู้บริหารจึงได้จัดตั้งโรงเรียนประภามนตรีสาขาแรกขึ้นด้วยความตระหนักในความสำคัญของการจัดการศึกษา ปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนในเครือประภามนตรีมีจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 5 แห่ง ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิด และอุทิศเวลาเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดของงาน
- งานด้านวิชาการ หลักสูตร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการของโรงเรียนฯ ทั้งหมด
-งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางเมือง  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
อัตรา
1
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ชาย / หญิง อายุ 45 - 60 ปี
  มีประสบการณ์การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชน ประมาณ 4-5 ปีขึ้นไป
  มีประสบการณ์การจัดการศึกษาจากโรงเรียนทางเลือก รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
  มีความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning , Co-operative Learning , Active Learning
  มีแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษาไทย
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครผ่าน Email
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนประภามนตรี 2
99/551 ถ.ศรีนครินทร์  ตำบลบางเมือง  อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ  10270
โทร : 02-388-2222 ต่อ106 / 081-917-1745
Email : GoldInfoSystem1_39@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
รหัสงาน 1043773
ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ประเภทงานหลัก อาจารย์/ครู/งานวิชาการ
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ การศึกษา
วันที่ลงประกาศ 18 มกราคม 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้