JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )24 สิงหาคม 2562
องค์การยูนิเซฟประเทศไทย
ยูนิเซฟทำงานรณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟ ประเทศไทย 50 คน ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพันธมิตรเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนในประเทศไทย รวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะถูกส่งไปถึงเด็กที่เปราะบางและขาดโอกาสที่สุดในสังคม

องค์การยูนิเซฟประเทศไทย
สวัสดิการ
•มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
•ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระดมทุนอย่างเต็มรูปแบบ
•ประกันสุขภาพกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต
•ประกันชีวิต
•ประกันสังคม
•ค่าเดินทาง
•ยูนิฟอร์ม
•กิจกรรมประจำปี(ในประเทศ)
•โอกาสท่องเที่ยวต่างประเทศ
ตำแหน่ง : Sales and Marketing Executive รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
ยูนิเซฟเป็นองค์กรหลักระดับสากลที่ทำงานกว่า 190 ประเทศทั่วโลก เราทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษา และฐานะ เรามีเป้าหมายที่จะทำให้เด็ก ๆ ทุกคนในโลกนี้มีโอกาสที่เท่าเทียม และมีจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของชีวิตเท่าที่เป็นไปได้
ปัจจุบันนี้องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ก่อตั้งทีมระดมทุนผ่านตัวแทนระดมทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อตามหาผู้ที่สนใจบริจาคเงินในสถานที่ต่างๆ ให้แก่องค์การยูนิเซฟ โดยเงินบริจาคนี้จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ยูนิเซฟขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส กล้าแสดงออก อดทนและมีทัศนคติที่ดีต่องานระดมทุน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย


รายละเอียดของงาน
•ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการขององค์การณ์ยูนิเซฟ เพื่อหาผู้สนับสนุน ตามที่ได้รับมอบหมาย
•ทำงานในสถานที่ที่แตกต่างกันทั่วทั้งกรุงเทพฯ และอาจมีการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
•มีทักษะการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก และชอบพูดคุยกับคนทั่วไป
•มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย
•มีความกระตือรือร้นและชอบงานที่ท้าทายความสามารถตนเอง
•ทำงาน 5 วัน ต่อ สัปดาห์

รายได้และอื่นๆ
•ผลตอบแทนต่อเดือน (เริ่มต้น 15,000-35,000 บาท ขึ้นไป )
•มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
•ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระดมทุนอย่างเต็มรูปแบบ
•ประกันสุขภาพกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต
•ประกันชีวิต
•ประกันสังคม
•ค่าเดินทาง
•ยูนิฟอร์ม
•กิจกรรมประจำปี

การอบรมและการสนับสนุน
อบรมก่อนปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้งานรณรงค์ขององค์การยูนิเซฟ ตลอดจนเสริมทักษะในการทำงานเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพ เมื่อลงสู่ทีมในการทำงาน เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงคอยดูแล สอนงานในภาคสนาม
ช่วงทดลองงาน
ระยะเวลา 1 เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
15,000-55,000
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (ปวส.รับพิจารณาจากประสบการณ์ )
  อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
  มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรระดับสากลและเข้าใจสิทธิเด็กและมีความรับผิดชอบสูง
  มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  มีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสา
  เข้ากับคนง่าย ชอบพบปะผู้คน มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
  หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณเพ็ญแข แสนดี
  โทร : 02-356-9222
  Email : unicef_01@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน Apply jobthai
ติดต่อ
คุณเพ็ญแข แสนดี / แผนกบุคคล
องค์การยูนิเซฟประเทศไทย
19 ถนนพระอาทิตย์  แขวงชนะสงคราม  เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร  10200
โทร : 02-356-9222
Email : unicef_01@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
รหัสงาน 1044955
ชื่อตำแหน่งงาน Sales and Marketing Executive รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก ขาย
ประเภทงานย่อย พนักงานขาย/Sales/AE
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อื่นๆ
เงินเดือน 15,000-55,000
วันที่ลงประกาศ 24 สิงหาคม 2562
ติดต่อ คุณเพ็ญแข แสนดี / แผนกบุคคล