JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )16 มิถุนายน 2562
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
ให้บริการด้านเวชภัณฑ์สำหรับธุรกิจปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้า บริการ และ เทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้แกเกษตรกรผู้เลี้ยง รวมทั้งยึดมั่นการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับพันธมิตรทางการค้าทุกภาคส่วน


BIS
สวัสดิการ
สำนักงานใหญ่ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น โดยมีสวัสดิการดังนี้

1.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ค่ารักษาพยาบาล และทันตกรรม
3.ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
4.เบี้ยขยัน
5.ค่าเดินทาง
6.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
7.เงินช่วยเหลืออุปสมบท
8.รางวัลอายุงาน
9.สวัสดิการเงินเกษียณอายุงาน
10.ชุดยูนิฟอร์ม
11.ปรับเงินประจำปี/ทุกปี
12.โบนัสประจำปี
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
14.ท่องเที่ยวประจำปี
15.กีฬาสันทนาการ
16.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และสวัสดิการอื่น ๆ
17.สิทธิการลากิจ 7 วัน
18.วันหยุดพักร้อน 7 วัน (วันพักร้อนที่ไม่ได้ใช้จะได้รับเงินคืน)
19.เงินกู้ยืมไม่เสียดอกเบี้ย
20.ปรับวุฒิการศึกษา
21.งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน
22.สนับสนุนการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร)

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมเอกสารการวางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า
2.บันทึกเจ้าหนี้การค้าและรวบรวมเอกสารทางบัญชี
3.รับผิดชอบงานบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher) และเงินเบิกจ่ายล่วงหน้า (Advance Payment)
4.รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการจ่ายเงิน
5สรุปงานหรือจัดทำรายงานต่างๆตามที่กำหนด
6.ตรวจสอบการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ และดูแลกระบวนการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี, บันทึกปรับปรุงมูลค่าสินค้าคงเหลือ
7.ประสานงานภายในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย

เมื่อผ่านทดลองงาน จะได้รับเงินค่าเดินทางเพิ่ม 1,750 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ตำบลโคกขาม  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน
1
ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าเดินทาง+เบี้ยขยัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
  มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  หากเคยมีประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.
วิธีการสมัคร
- ผ่านทางจดหมาย
- ผ่านทาง E-Mail
- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
คุณอัครัชวงษ์
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
479 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี  11120
โทร : 02-960-0290-5 ต่อ 570
แฟกซ์ : 02-960-0296
Email : hrbis_34@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.bis-group.com
รหัสงาน 1070949
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร)
ประเภทงานหลัก งานบัญชี
ประเภทงานย่อย งานบัญชีทั่วไป
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ การเกษตร
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าเดินทาง+เบี้ยขยัน
สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
วันที่ลงประกาศ 16 มิถุนายน 2562
ติดต่อ คุณอัครัชวงษ์
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้