JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )20 มิถุนายน 2562
บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
เงินเดือนประจำ /โบนัส / เบี้ยขยัน / ค่าตำแหน่ง / เงินพิเศษ / ค่ารถ / ค่าอาหาร / ค่าโอที / ค่ารักษาพยาบาล / เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ค่าฝึกอบรม
ตำแหน่ง : เมอร์แชนไดเซอร์ Production Merchandiser (PM) รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและวางแผนกับฝ่ายผลิต ติดตามวัตถุดิบและการผลิต ให้สอดคล้องกับกาลังการผลิตและความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และส่งมอบได้ทันตามเวลาที่กาหนด

       

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
อัตรา
2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรี สาขาเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย คหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ หรือประสบการณ์ ด้านเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย แพทเทิร์น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความรู้เรื่องผ้า และวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
  สามารถอ่าน พูด เขียน สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะในการเจรจา ติดต่อประสานงานและสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะในการวางแผนงาน มีความละเอียดรอบคอบ ทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทในการทางาน มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  มีความอดทน สามารถทางานภายใต้ภาวะกดดันได้
วิธีการสมัคร
1. ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายมาที่ E-mail
2. ทางไปรษณีย์
3. สมัครด้วยตนเอง
4. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
ติดต่อ
คุณยุพาวดี สมุยน้อย
บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
25/17 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 38 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี  11120
โทร : 02-984-4130 ต่อ 107, 147
แฟกซ์ : 02-573-4283
Email : tristateww_14@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.tristateww.com
รถประจำทางสาย 51,52,150,356
รถตู้ที่ไปปากเกร็ด
รหัสงาน 1074839
ชื่อตำแหน่งงาน เมอร์แชนไดเซอร์ Production Merchandiser (PM) รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น
ประเภทงานย่อย Merchandiser
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ สิ่งทอ
วันที่ลงประกาศ 20 มิถุนายน 2562
ติดต่อ คุณยุพาวดี สมุยน้อย