JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )16 สิงหาคม 2562
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจโดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 90 ปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดัชนีอัตรส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ที่ คปภ.กำหนดมากถึง 1,165% (ข้อมูลการเงิน ณ 30 มิ.ย.58) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 45%
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
** สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ **
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต /ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ค่ารักษาพยาบาล / ค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน
ตำแหน่ง : Programmer / IT Project Management

รายละเอียดของงาน
1.กำหนดกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลยุทธ์อื่นๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
2.กำหนดแนวทาง และควบคุมการวางแผนงาน / โครงการ / งบประมาณ ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- พิจารณา ตรวจสอบระบบการทำงานที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พิจารณา กำกับการปรับเปลี่ยนประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจ
และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
3. ควบคุมกระบวนการทำงานของระบบการรับประกันวินาศภัยหลักขององค์กร Program P&O Insuranceและอื่นๆ
4. สนับสนุนและให้บริการทางด้านสารสนเทศทุกรูปแบบ(หน้าจอรับและแสดงผล,รายงานสถิติต่างๆ)อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และผู้ใช้ทุกระดับในองค์กร
5.ดูแลและรับผิดชอบงานทางด้านระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงดินแดง  เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา
1
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป และจบสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการ์ณการทำงาน ด้าน Software ดูแลระบบภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อใช้ทั้งภายในและภายนอก
  มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีคุณภาพ
  มีทักษะประสานงานอย่างมืออาชีพ
  มีประสบการณ์ด้านดูแลระบบสารสนเทศธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
- สมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ
ส่วนทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
123 อ.ไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร  10400
โทร : 02-246-9635 ต่อ 3501-2
แฟกซ์ : 02-246-9659
Email : thaipaiboon_41@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.thaipaiboon.com
การเดินทาง
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกประตู 4
รถเมล์ที่ผ่าน (ป้ายหน้าตึกไทยประกันชีวิต) : สาย 36ก 73 73ก 136 137 172 179 514 528 529
รหัสงาน 1096357
ชื่อตำแหน่งงาน Programmer / IT Project Management
ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
ประเภทงานย่อย IT Manager/Senior Programmer
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
วันที่ลงประกาศ 16 สิงหาคม 2562
ติดต่อ ส่วนทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้