JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )23 สิงหาคม 2562
Seraphim Solar System (Thailand) Co.,Ltd.
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณอีเล็คทรอนิกส์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดของงาน
-จัดการเรื่องบัญชีภาษีและการเงินของบริษัท ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน
-จัดทำเอกสารด้านบัญชีการเงินต่างๆ เช่นใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี เป็นต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office (Word/Excel)
  มีประสบการณ์ด้านปิดบัญชี จัดทำภาษี
  มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถรับผิดชอบงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
วิธีการสมัคร
narathip19688@hotmail.com และ jobthai
ติดต่อ
Khun narathip
Seraphim Solar System (Thailand) Co.,Ltd.
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 179 ชั้นที่ 17 ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร  10120
โทร : 083-090-3088
Email : serap_01@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.seraphim-energy.com
รหัสงาน 1096895
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานหลัก งานบัญชี
ประเภทงานย่อย งานบัญชีทั่วไป
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ พลังงาน
วันที่ลงประกาศ 23 สิงหาคม 2562
ติดต่อ Khun narathip