JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )18 กันยายน 2562
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตน้ำตาลทราย ส่งขายในภาคอุตสาหกรรม และส่งออกต่างประเทศ

ธุรกิจในเครืออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ด้าน BIO
1. เอทานอล
2. เยื่อกระดาษ
3. โรงไฟฟ้า
4. อุตสาหกรรมปุ๋ย
5. ธุรกิจในเครืออื่น ๆ
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
 • โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ช่วยพิธีศพ งานแต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท เป็นต้น
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สวัสดิการวันลาต่าง ๆ
 • สัมมนา และท่องเที่ยวประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ (เฉพาะที่โรงงานที่นครสวรรค์)
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
 • เกษียณอายุ
 • บ้านพักฟรี ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟ้าฟรี (เฉพาะที่โรงงานที่นครสวรรค์)
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบุคคล รับสมัครด่วน !

  รายละเอียดของงาน
  -กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy)
  -บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคุคล (Human Resource Management)
  -ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร (Human Resource Training and Development )
  -ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal & KPI)
  -ควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้
  -เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฎหมายแรงงาน
  -วางแผนด้านกำลังคน และกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
  -สรรหา และควบคุมการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้
  -สร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดข้อร้องเรียนจากพนักงาน ลดอัตราการลาออกของพนักงานฝ่านปฏิบัติการหน้าร้าน
  -บริหารจัดการ talent management เพื่อให้เกิดพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น
  -บริหารจัดการงานด้านบุคคลฝ่ายปฏิบัติการให้บรรลุตัวชี้วัดด้านบุคคลากร
  -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ทำงานกับบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  อัตรา เงินเดือน
  1
  ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
  คุณสมบัติผู้สมัคร
    เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
    จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    มีประสบการณ์ในระดับบังคับบัญชาหรือระดับผู้จัดการในสายงานอย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    มีความละเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
  วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง
  กรุงเทพมหานคร  10400
  โทร : 02-692-0869-73 ต่อ 112, 166 (สำนักงานใหญ่กรุงเทพ), 062-310-0311-13 ,056-338-123-5 ต่อ 112 (โรงงานเกษตรไทยฯ นครสวรรค์)
  แฟกซ์ : 02-246-9125
  Email : ktisgroup_89@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.ktisgroup.com
  ใกล้กับ รร.สุรศักดิ์มนตรี และ ม.หอการค้า ถนนวิภาวดีรังสิต
  - รถเมล์ที่ผ่าน 69, 24, 92, 129, 138, 187 ลงป้ายโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เดินตามถนนมา 200 เมตร
  - รถตู้สายฟิวเจอร์ปาร์ค (รังสิต)-อนุสาวรีย์ชัย (โทลล์เวย์) เเละรถเมล์สาย 538 ราชมงคลคลอง 6-รพ.สงฆ ลงป้ายสวนป่าวิภาวดี เดินย้อนมาประมาน 200 เมตร
  รหัสงาน 1102749
  ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการส่วนบุคคล รับสมัครด่วน !
  ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
  ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
  สถานที่ปฏิบัติงาน ทำงานกับบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต
  วันที่ลงประกาศ 18 กันยายน 2562
  ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้