JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )10 มิถุนายน 2562
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศ ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงกว่า 72 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,500 คน ทุนจดทะเบียน 1064.7 ล้านบาท บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลที่รักความก้าวหน้าเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประจำ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนต่างๆ ที่ดี

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพ
2. ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันสังคม
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน
7. ทุนการศึกษา
8. ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมรถจักรยานยนต์ ค่าโทรศัพท์ (ตำแหน่งานด้านสินไหมทดแทนยานยนต์)
9. เงินเพิ่มพิเศษ (กรณีหมุนเวียนเพื่อปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด)
10. เครื่องแบบพนักงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สาขาสระบุรี รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบในการดูแลงานบัญชี และการเงินของสาขาให้ถูกต้องตามระเบียบของบริษัท
- รับชำระค่าเบี้ยประกันภัย และติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัย

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลดาวเรือง  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักการบริการ
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการปฏิบัติงานได้
  มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษีอากร
  หากมีประสบการณ์ในสายงานบัญชี-การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ E-mail
 • ติดต่อ
  Resourcing Center
  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร  10120
  โทร : 02-285-8558
  แฟกซ์ : 02-610-2142
  Email : recruit@bangkokinsurance.com
  Website : www.bangkokinsurance.com
  - MRT สถานีลุมพินี ประตูทางออกที่ 2 (ประมาณ 400 เมตรจากสถานีMRT)
  - BTS สถานีศาลาแดง
  รหัสงาน 429446
  ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สาขาสระบุรี รับสมัครด่วน !
  ประเภทงานหลัก งานบัญชี
  ประเภทงานย่อย งานบัญชีทั่วไป
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
  เงินเดือน ตามตกลง
  วันที่ลงประกาศ 10 มิถุนายน 2562
  ติดต่อ Resourcing Center
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้