JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )15 กรกฎาคม 2562
บริษัท ซีคอท จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การตรวจวัดอากาศเสียจากปล่องโรงงาน ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ

บริษัท ซีคอท จำกัด
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต
3. ค่าเบี้ยขยัน
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัด)
5. ตรวจสุขภาพประจำปี (ตามความเสี่ยงของตำแหน่งงาน)
6. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการทำงาน
7. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
8. ปรับเงินเดือนประจำปี
9. ชุดฟอร์มพนักงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม

รายละเอียดของงาน
- ทำหน้าที่สำรวจและตรวจวัดงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศเสียจากปล่อง และในบรรยากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรม
- รวมทั้งตรวจวัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ซีคอท จำกัด 239 ถ.ริมคลองประปา
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
4 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  สามารถไปปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
  หากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจวัดอากาศจากปล่อง หรืออากาศในบรรยากาศ หรือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
2. ส่ง Resume ทาง e-mail
3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

เอกสารหลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาวุฒิการศึกษา/ใบรับรองการจบการศึกษา 1 ชุด
4. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
6. ใบขับขี่รถยนต์ (บางตำแหน่งงานที่ระบุ)
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซีคอท จำกัด
239 ถนนริมคลองประปา  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร  10800
โทร : 02-959-3600 ต่อ 316
แฟกซ์ : 02-959-3535
Email : secot14_03@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.secot.co.th
รหัสงาน 434607
ชื่อตำแหน่งงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม
ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO
ประเภทงานย่อย เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ซีคอท จำกัด 239 ถ.ริมคลองประปา
วันที่ลงประกาศ 15 กรกฎาคม 2562
ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้