เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
เอสเอ็มซี มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถให้บริการด้วยความชำนาญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ นอกจากนี้ทีมงานของบริษัทยังพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ ที่จะสร้างสรรค์งานให้ตรง ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าอย่างดีที่สุดและจากประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เราได้ ขยายไปสู่การบริการอื่นๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ค่าล่วงเวลา
- ลาป่วย, ลากิจ, ลาหยุดพักผ่อนประจำปี, ลาคลอดบุตร
- เงินช่วยสวัสดิการ (งานแต่ง/งานฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา สามี ภรรยา บุตร)
- งานสังสรรค์ปีใหม่
- เบี้ยขยัน
- อื่นๆ ตามประกาศของทางบริษัท
ตำแหน่ง : หัวหน้าช่าง/วิศวกรรม

รายละเอียดของงาน
หัวหน้าช่าง
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมภายในพื้นที่ส่วนกลาง
- ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรของงานระบบวิศวกรรมอาคารภายในพื้นที่ส่วนกลาง
- ควบคุมการซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของงานระบบวิศวกรรมอาคาร
- ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร
- นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นในงานซ่อมบำรุง
- จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณืและเครื่องจักร
- ควบคุมจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษา
- จดมิเตอร์ไฟฟ้าทุกเดือนและจดมิเตอร์น้ำทุกเดือน
- แยกใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ในประเทศ และโทรศัพท์ต่างประเทศพร้อมจัดส่งให้แต่ละบริษัท
- เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
- จัดเตรียมระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์สำหรับการออกบู๊ท (ถ้ามี)
- จัดเก็บและรวบรวมคู่มือการดูแลบำรุงรักษา

วิศวกรประจำอาคาร
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร
- ช่วยเหลือผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เช่า
- ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างประจำอาคาร
- ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้จัดการอาคารรับทราบ
- จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา
- ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร
- จัดตารางการทำงานประจำเดือนของช่างประจำอาคาร
- จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือให้มีใช้งานอย่างเพียงพอ
- จัดตารางการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในอาคาร พร้อมทั้งเอกสารการตรวจเช็คระบบ ให้ครบถ้วน
- จัดหาผู้จำหน่ายสินค้า Supplier และเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์
- จัดทำข้อกำหนดการประมูลงาน
- จัดทำเอกสารการปรับปรุงพื้นที่ หรือระบบอุปกรณ์ต่างๆ
- วิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำแนวทางในการประหยัดพลังงานและเกิดผลกระทบแก่ผู้เช่าอาคารน้อยที่สุด
- จัดทำ บพอ. 1 และ บพอ. 2 เพื่อส่งต่อกรมอนุรักษ์พลังงานในกรณีที่อาคารอย

สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำพื้นที่ เขตประทุมวัน , เขตบางพลับ , เขตประเวช , เขตสาธร , เขตบางรัก , เขตคลองเตย วัฒนา , ปทุมวัน, หรือแผนที่ Site งานได้ที่ http://www.smcpsoft.com/map.php
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
หลายอัตรา
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้ดี
  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีมีความละเอียด ไหวพริบดี ชอบสังเกตุและศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
  ความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง (PM)
  มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
  ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณชุตินาถ บุญประคม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-951-9757, 02-589-6023 ต่อ 1 099-195-6886
  Email : smcpsoft_04@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารแอทออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 15.30 น.
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์
 • ติดต่อ
  คุณชุตินาถ บุญประคม ( ฝ่ายทรัพยากรบุคคล )
  บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
  อาคาร @OFFICE ชั้น 6 เลขที่ 95/18 หมู่ 9 ถ.ประชาชื่น (อยู่ติดกับห้างโลตัส สาขาพงษ์เพชร)  ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี  11000
  โทร : 02-589-6023, 02-951-9757, 099-195-6886
  แฟกซ์ : 02-589-2885
  Email : smcpsoft_04@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.smcpsoft.com
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.smcpsoft.com/images/Mapsmc.jpg
  รหัสงาน 537603
  ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าช่าง/วิศวกรรม
  ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์
  ประเภทงานย่อย ช่างซ่อมบำรุง
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
  เงินเดือน ตามตกลง
  สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำพื้นที่ เขตประทุมวัน , เขตบางพลับ , เขตประเวช , เขตสาธร , เขตบางรัก , เขตคลองเตย วัฒนา , ปทุมวัน, หรือแผนที่ Site งานได้ที่ http://www.smcpsoft.com/map.php
  วันที่ลงประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2561
  ติดต่อ คุณชุตินาถ บุญประคม ( ฝ่ายทรัพยากรบุคคล )
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้