JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )23 สิงหาคม 2562
บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
GREAT FOOD (GF) is a manufacturer and distributor of dehydrated fruits and Enzyme (Bromelain). There are three companies under Great Food Group of Companies
1. Great Food (Dehydration) Co., Ltd.
2. Great Food (Biochem) Co., Ltd.
3. Great Food Industries (Qingdao) Co., Ltd.

MESSAGE FROM FOUNDER Over two decades, Great Food has maintained a policy of continuous improvement in its operations, by progressively introducing sophisticated technology and state of the line machinery into its production lines. The company also places a strong emphasis on the selection of fresh and fine raw materials, so as to result in highest quality dehydrated and rehydratable products. In the pursuit of excellence, Great Food established a Research and Development division to broaden the company's product range and to further improve the quality of its products. Today, Great Food plays a leading role in the country's agricultural industry and is one of the world's largest producers of dehydrated fruits.
PHILOSOPHY We continue to uphold a unique corporate culture, blending a western management system with oriental philosophy and a progressive spirit. This cultural mix is reflected in the employment of modern technology, business expansion, and responsibility for company employees.

ISO 9001:2015 , GMP , HACCP , HALAL , มรท. 8001:2553 ฯลฯ
สวัสดิการ
สำหรับพนักงานประจำ ตามที่กฏหมายแรงงานกำหนด โดยเพิ่มเติมคือ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดประเพณี และ ตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
- เงินรางวัล / โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะรายเดือน)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง ( ลาสมรส , คลอดบุตร , ฌาปนกิจ)
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
- ฝีกอบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
- ชุดยูนิฟอร์ม (โรงงาน)
- อาหารกลางวันราคาถูก (โรงงาน)
- ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ
- ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย (สำนักงานใหญ่)
**ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

เวลาทำการ
 • สำนักงานใหญ่ ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
 • โรงงานสาขา เวลาทำการของโรงงาน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล Urgently Required !

  รายละเอียดของงาน
  กำกับดูแลงานในฝ่ายวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

  1) ช่างไฟฟ้า
  - วางแผนและควบคุมการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การบำรุงรักษา การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการซ่อม
  - วางแผนและควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

  2) เจ้าหน้าที่ควบคุม Boiler
  - ควบคุมระบบ Softener,RO,Boiler,บ่อบาดาล ทั้งเชื้อเพลิงน้ำมันเตาและกะลาปาล์ม
  - วางแผนในการ PM ระบบ Boiler,Softener,RO และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน
  - ทำประวัติบันทึกการทำงานของระบบ Boiler,Softener,RO,และบ่อบาดาล โดยจัดทำรายงานเป็นรายงานประจำวัน
  * มีใบควบคุมหม้อน้ำ *
  3) วิศวกรโยธา
  - วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
  - ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
  - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
  - ดูแลเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

  4) เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องทำความเย็น
  - ควบคุมเครื่องระบบเครื่องทำความเย็นภายในไลน์การผลิต

  5) วิศวกรเครื่องกล
  - วางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม กำหนดแบบของเครื่องจักร คำนวณต้นทุน และวิธีการผลิต
  - ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมอุปกรณ์จักรกล
  - ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้

  6) วิศวกรไฟฟ้า
  - ควบคุมดูแล - ตรวจเช็ค - บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า , ตู้ไฟฟ้าของแต่ละแผนก
  - วางแผนตรวจเช็ค - บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานแก่ผู้เกี่ยวข้อง
  - ควบคุมดูแลการติดตั้ง – ซ่อมแซม - บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน และควบคุมตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องจักร ของฝ่ายผลิต
  - ดุแลรักษาการใช้งานเครื่องปรับอากาศ , โทรศัพท์ , โทรสาร , และการกระจายเสียงในโรงงาน
  - ตรวจสอบงานซ่อมจากใบสั่งซ่อมที่หัวหน้าแผนกว่าดำเนินการเรียบร้อยหรือไม่ แล้วรวบรวมส่งให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
  อัตรา เงินเดือน
  หลายอัตรา
  ตามตกลง
  คุณสมบัติผู้สมัคร
    ไม่จำกัดอายุ
    วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
    มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
    มีใบอนุญาต/Cert.ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
    สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้บ้าง
    สามารถดูแลกำกับได้ทั้งมอบหมายหน้าที่และสั่งการด้วยตนเองที่หน้างาน
    สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
  วิธีการสมัคร
  - สมัครงานผ่านทาง Jobthai
  - สมัครผ่านทาง E-mail

  คุณกนกวรรณ (เบล)
  หัวหน้าฝ่ายบุคคลอาวุโส / SENIOR HR SUPERVISOR

  เอกสารนำมาประกอบการสัมภาษณ์
  1) ประวัติส่วนตัว / Resume 1 ชุด
  2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  4) รูปถ่าย 1 ใบ
  5) วุฒิการศึกษา 1 ใบ
  6) หนังสือรับรองการผ่านงาน/สลิปเงินเดือนล่าสุด (ถ้ามี)
  7) ใบประกาศนียบัตร/Certificate (ถ้ามี)
  ติดต่อ
  คุณกนกวรรณ(เบล)
  บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
  1168/64 CDEF อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.พระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร  10120
  โทร : 02-679-8192 ต่อ 160 หรือ 086-787-4383
  แฟกซ์ : 02-285-6362
  Email : greatfood_17@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.greatfoodgroup.com
  สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
  1168/64 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 22 CDEF ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
  โทร : 0-2679-8192 ต่อ 160 หรือ 086-7874383
  e-mail : d_hr_sup_sr_1@greatfoodgroup.com , g_career@greatfoodgroup.com
  www.greatfoodgroup.com

  ลงป้ายรถเมล์ชื่อ บ่อนไก่
  MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตู 1 ซอยงามดูพลี
  จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางคลองเตยแล้วเดินตรงไปค่ะ

  โรงงานมหาชัย จ.สมุทรสาคร
  49/6 ม.7 ซอยวัดทองธรรมิการาม ถ.เศรษฐกิจ 1
  ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
  จุดสังเกต โลตัส(เก่า)มหาชัยอยู่แถวปากซอย
  นั่งมอเตอร์ไซค์วินที่โลตัสตรงเข้าไปสุดซอย ถึงหน้าวัดทองฯแล้วเลี้ยวขวา จะพบ GF ประตูเหล็กสีเงิน (ซอยไม่เปลี่ยว เป็นหอพัก/ร้านค้าตลอดทาง)
  รหัสงาน 636169
  ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล Urgently Required !
  ประเภทงานหลัก วิศวกร
  ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
  เงินเดือน ตามตกลง
  วันที่ลงประกาศ 23 สิงหาคม 2562
  ติดต่อ คุณกนกวรรณ(เบล)
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้