JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )16 สิงหาคม 2562
บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทให้การสนับสนุนต่อเครือธนาคารกสิกรไทย (ธนาคารกสิกรไทยถือหุ้น 100 %) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ บริหารศูนย์แจ้งเตือนการชำระเงิน ประมวลข้อมูลการชำระเงิน จัดทำรายงานการชำระเงิน แจ้งเตือนการผิดนัดชำระเงิน แจ้งเงื่อนไขและขอ้ตกลงการชำระเงินและการปลดภาระ

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด

สวัสดิการ
1. เงิน Incentive
2. โบนัสประจำปี
3. การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
4. ค่าล่วงเวลา
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ(นอกเหนือจากประกันสังคม)
7. สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
8. กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการติดตามหนี้ (QA)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการด้านการติดตามหนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรและเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ประเมินสายสนทนา (Silent Monitor) และสรุปผลคะแนนของพนักงานติดตามหนี้รายบุคคล ทั้งด้านคุณภาพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบงานสำคัญของบริษัทฯ และพรบ.การติดตามหนี้
- สรุปประเด็นปัญหาในการ Observe สายสนทนาของพนักงานติดตามหนี้ พร้อมสรุปรายงานผล ในแต่ละเดือน
- ควบคุมป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนจากการใช้วาจาของพนักงานติดตามหนี้และส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการติดตามหนี้
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำงานของพนักงานติดตามหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารกสิกรไทย สำนักราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
5
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  รักงานบริการ มีความอดทน ขยัน รับผิดชอบ
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าซักถาม มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้
  รักษาความลับได้ดี รับแรงกดดันได้ดี
  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  มีประสบการณ์ในงาน ควบคุมคุณภาพการติดตามหนี้ หรือ Collector จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Premiere pro หรือโปรแกรมตัดต่อภาพหรือวีดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
2. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
3. ส่งใบสมัครทาง Email
4. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
ธนาคารกสิรไทย สำนักราษฏร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร  10140
โทร : 02-470-5243
แฟกซ์ : 02-470-5288
Email : pgc_08@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.kasikornbank.com/TH/AboutUs/PCompanies/Pages/PCompanies.aspx
รหัสงาน 642099
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการติดตามหนี้ (QA)
ประเภทงานหลัก งานการเงิน-ธนาคาร
ประเภทงานย่อย งานเร่งรัดหนี้สิน
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ธนาคาร
เงินเดือน ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน ธนาคารกสิกรไทย สำนักราษฎร์บูรณะ
วันที่ลงประกาศ 16 สิงหาคม 2562
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้