JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )14 มิถุนายน 2562
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BEM") เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BECL”) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเท่ากับ 15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษ และรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมชั้นนำในประเทศ และในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือสมรส
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
- เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิลาพักผ่อนประจำปี
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบ ออกแบบรายละเอียด และประมาณราคางานก่อสร้าง พร้อมจัดทำข้อเสนอทางด้านวิศวกรรมของโครงการก่อสร้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
5 อัตรา
ตามโครงสร้างของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
  มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป
  มีทักษะการออกแบบ ประมาณราคา งานก่อสร้างขนาดใหญ่
  สามารถเขียนแบบ Autocad ได้
  มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.และกฎหมายในโครงการก่อสร้าง
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัททุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.
- ส่งประวัติมาทาง E-mail
- กรุณาแต่งกายเรียบร้อย และเตรียมเอกสารสมัครงานให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาเอกสารราชการทหาร/รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
ติดต่อ
คุณพนิตา พงษ์สวัสดิ์ (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร  10310
โทร : 02-641-4611 ต่อ 1140
Email : becl_21@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.bemplc.co.th
การเดินทางโดย ระบบขนส่งมวลชน
• รถไฟฟ้าสาย Airport link ลงสถานีมักกะสัน และต่อวินมอเตอร์ไซด์
• รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีเพชรบุรี ออกประตูทางออกที่ 1 และต่อวินมอเตอร์ไซด์
• รถโดยสายประจำทาง สาย 98, 136, 154, 185, 206
รหัสงาน 825435
ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรโยธา
ประเภทงานหลัก วิศวกร
ประเภทงานย่อย วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ บริการ
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ลงประกาศ 14 มิถุนายน 2562
ติดต่อ คุณพนิตา พงษ์สวัสดิ์ (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้