JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 สิงหาคม 2562
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

สวัสดิการ
- มีเงินเดือนประจำ
- มีโบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทันตกรรม
และอื่นๆ
ตำแหน่ง : ช่างยนต์ สาขาฉะเชิงเทรา

รายละเอียดของงาน
- ให้บริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะของบริษัท ตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน,บริการรับ-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้แก่หน่วยงานขาย กระจายสินค้าและคลังสินค้า
- ทำการการเบิก-เปลี่ยนอะไหล่ในการซ่อมบำรุงยานพาหนะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัตรา เงินเดือน
1
ตามโครงสร้างของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาช่างยนต์ / เทคนิคยานยนต์ (ปวช.มีประสบการณ์ด้านช่างยนต์ 2 ปี)
  มีทักษะงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ
  สามารถขับรถบรรทุกได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
  โทร : 091-119-3006
  Email : Thainamth_364@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที
- สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ
- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล


พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร
สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)
3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)
4. ประวัติย่อ (Resume)
- สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ
***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
214 หมู่ 5 (โครงการนอร์ธปาร์ค)  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร  10210
โทร : 02-984-2000
Email : Thainamth_364@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.thainamthip.co.th
รหัสงาน 889720
ชื่อตำแหน่งงาน ช่างยนต์ สาขาฉะเชิงเทรา
ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์
ประเภทงานย่อย ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาฉะเชิงเทรา
วันที่ลงประกาศ 17 สิงหาคม 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้