JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )14 มิถุนายน 2562
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย มีพัฒนาการทางธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ยาวนานกว่า 25 ปี โดยมีบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัท มีฟาร์มบริษัทมากกว่า 30 แห่ง และมีฟาร์มร่วมกับเกษตรกรทั่วประเทศ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกว่า 5,000 คน และผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบัน หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.tfg.co.th)
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน/เบี้ยเลี้ยง/Incentive
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะงาน
- ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ)
- รถประจำตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์มือถือ, ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่ง)
- เครื่องแบบพนักงาน
- โบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ

หมายเหตุ :
- สำนักงานใหญ่ ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- สำนักงานฟาร์ม และส่วนโรงงานต่างจังหวัด หยุดอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 วัน
ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงานชำแหละไก่ กาญจนบุรี
- กำหนดและควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือระเบียบข้อบังคับ
- บริหารจัดการการทำงานของทีมงานทรัพยากรบุคคล ให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
- วางแผนการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เช่น Recruitment , HRD,Payroll,ER เป็นต้น
- ดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลอุโลกสี่หมื่น  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
อัตรา เงินเดือน
1
40,000-70,000
คุณสมบัติผู้สมัคร
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล
  มีประสบการณ์ด้านทรัพยารบุคคล HRM โรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 7 ปี
  มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  มีความเข้าใจในระบบงานด้าน HRM สามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ สามารถบริหารจัดการทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  หากมีประสบการณ์ทำโรงงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครด้วยตนเองที่โรงงานในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี, ขอนแก่น, ชลบุรี
- สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 12 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต
- สมัครผ่าน E-mail

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์
1. Resume ประกอบการสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด
ติดต่อ
แผนกสรรหาว่าจ้าง
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1010 อาคาร เอส ซี แอสเสท ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร  10900
โทร : 02-513-8989 ต่อ 449 / 089-900-1424
แฟกซ์ : 02-513-9060
Email : tfg_hr14_211@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.tfg.co.th
นั่งรถประจำทาง ขสมก. สาย 29, 52, 69, 134, 187, 191, 504, 510
รหัสงาน 912572
ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ การเกษตร
เงินเดือน 40,000-70,000
วันที่ลงประกาศ 14 มิถุนายน 2562
ติดต่อ แผนกสรรหาว่าจ้าง
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้