JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )15 กรกฎาคม 2562
บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
บริษัทเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน โดยทีมงานคุณภาพ มีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้.-
สวัสดิการ
- โบนัส
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
- สัมนานอกสถานที่ประจำปี
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ( CSR )
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร
- สิทธิการลาต่างๆ
- เงินกู้ยืมบริษัทไม่มีดอกเบี้ย
ตำแหน่ง : หัวหน้าผลิต

รายละเอียดของงาน
- วางแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมาย
- ตรวจสอบงานทั้งระบบ และควบคุมคุณภาพงานในแผนก
- ประเมิน ตรวจสอบ และติดตามผล ความเรียบร้อยของงาน
- ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศ ชาย,หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
  มีทักษะด้านการสื่อสาร
  มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ขึ้นไป
  มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ เเละ คิดอย่างเป็นระบบ เเละ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  มีทักษะภาวะผู้นำที่ดี
  มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าระดับบังคับบัญชา 5 ปี ขึ้นไป
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทางอีเมล์
- สมัครผ่านทาง JobThai
ติดต่อ
คุณนุชนารถ โรจน์ฉิมพลี
บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
154 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร  10150
โทร : 02-898-5918-9 ต่อ 132 ,133
Email : technicgravure_14@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
รหัสงาน 914536
ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าผลิต
ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
เงินเดือน ตามตกลง
วันที่ลงประกาศ 15 กรกฎาคม 2562
ติดต่อ คุณนุชนารถ โรจน์ฉิมพลี
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้