JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )14 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกภายใต้แบรนด์ Thai Coco

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่พร้อมจะเติบโต และก้าวไปด้วยความมั่นคงกับบริษัทฯ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน เพื่อเป็นที่รู้จักในระดับโลก

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
1. โบนัส 2 ครั้ง/ปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
2. ชุดฟอร์ม
3. บ้านพักเจ้าหน้าที่ (ตามบริษัทกำหนด)
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอายุงาน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์
6. ค่ากะ
7. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
8. กิจกรรมสันทนาการกีฬา/สัมมนาภายนอก/งานเลี้ยงปีใหม่
9. วันหยุดประจำปี (6-10 วันตามอายุงาน)
10. เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ตามบริษัทกำหนด)
11. วันหยุดประจำสัปดาห์ (ระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไป)
- สำนักงานแจ้งวัฒนะ (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
- โรงงานราชบุรี (หยุดวันเสาร์ เดือนละ 1-2 วัน ตามตำแหน่งเมื่อผ่านทดลองงาน)
12. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี
13. สวัสดิการเยี่ยมไข้
14. ของขวัญวันเกิด
15. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
16. สหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการบริษัท
17. ตรวจสุขภาพประจำปี
ตำแหน่ง : QCA & QSD Manager

รายละเอียดของงาน
1. รับนโยบายของบริษัท และเป้าหมายการทำงานจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำมาบริหารงานในฝ่ายให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. วางแผนการทำงาน กำหนดรูปแบบการควบคุม และประกันคุณภาพของบริษัท และติดตามให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กระจายงาน และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตัดสินใจให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนด
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาในงานด้านโครงการพัฒนา และตรวจประเมินคุณภาพวัตถุดิบสดที่สถานประกอบการของคู่ค้าเกี่ยวกับ WCM (5S, GMP, HACCP, TPM)
5. วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปของคู่ค้า และหาวิธีการแก้ไข
6. มอบหมายงานต่าง ๆ ให้ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงติดตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานที่ดูแล

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลหนองกลางนา  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ไม่จำกัดเพศ
  อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร
  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษดี TOEIC 650
  มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา และอดทน
  มีทักษะในเชิงเทคนิค และการจัดการดี
  กรณีมีความรู้ในระบบคุณภาพ (5ส./GMP/HACCP/BRC/IFS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้ดี
วิธีการสมัคร
1. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail
3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ
คุณวัชระ
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
67 ม.1  ตำบลหนองกลางนา  อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี  70000
โทร : 032-741-799, 086-344-7371
แฟกซ์ : 032-741-798
Email : Thaicoconut_84@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.Thaicoconut.com
รหัสงาน 937184
ชื่อตำแหน่งงาน QCA & QSD Manager
ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ลงประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ติดต่อ คุณวัชระ
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้