JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )14 มิถุนายน 2562
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลวิชัยยุทธก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิย.2512 ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นในอุดมการณ์ทางการแพทย์เป็นเป้าหมายสูงสุด และก้าวสู่ปีที่ 49 ด้วยปรัชญา " การแพทย์เพื่อคุณภาพ "
โดยมี " วิสัยทัศน์ คือ โรงพยาบาลแห่งความเชื่ิอมั่นศรัทธาและความเป็นเลิศทางการแพทย์ " และ " พันธกิจ คือ ให้การรักษาพยาบาลด้วยคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม "
สวัสดิการ
-สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีสำหรับพนักงาน
-สิทธิส่วนลดพิเศษการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
-การตรวจร่างกายประจำปี
-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เงินกู้ฉุกเฉิน
-โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-ประกันชีวิต
-หอพักสำหรับบุคลากรวิชาชีพ
-โบนัส
ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยแพทย์ OPD

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบเตรียมความพร้อมห้องตรวจ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้
- เชิญคนไข้เข้าห้องตรวจตามลำดับที่กำหนดอย่างเหมาะสม
- อำนวยความสะดวกแกแพทย์ขณะทำการตรวจ
- ให้คำแนะนำในการนัดตรวจครั้งต่อไปแก่คนไข้และญาติ

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงพญาไท  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
หลายอัตรา
ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศหญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
  ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน
  ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
  มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงน มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
  มีประสบการณ์สายงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
-โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
53 ถนนเศรษฐศิริ  แขวงพญาไท  เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร  10400
โทร : 02-265-7777 ต่อ 18067
Email : vichaiyut_11@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.vichaiyut.co.th
1. รถประจำทางที่ผ่านโรงพยาบาล สาย 44 , 67 , 166 , 522 , 536
2. BTS อารีย์
3. MRT กำแพงเพชร , บางซื่อ
รหัสงาน 967244
ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานผู้ช่วยแพทย์ OPD
ประเภทงานหลัก แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข
ประเภทงานย่อย ผู้ช่วยทางการแพทย์
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วันที่ลงประกาศ 14 มิถุนายน 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้