JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 มิถุนายน 2562
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์ และมั่นคง ตลอดระยะเวลา 60 ปี ขณะนี้กำลังขยายงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

Scan QR Code เพื่อรับข่าวสารจาก HR

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (งบประมาณ)

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือน สรุปเป็นงบประมาณของบริษัทในรูปแบบการบริหารงานภายใน และจัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือนตามรูปแบบที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด เพื่อจัดส่งให้ธนาคารกสิกรไทย และ Ageas
2.วิเคราะห์จัดทำผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ รวมถึงตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญในแต่ละช่วงเวลา
3.จัดทำรายงานที่ต้องนำส่งสมาคมประกันชีวิตไทยและ คปภ.
4.วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เบี้ยประกันภัยรับและค่าใช้จ่ายในการขายที่เกิดขึ้นจริงงวดปัจจุบันเทียบกับปีที่แล้ว และเทียบกับงบประมาณที่วางไว้ของช่องทางการขายที่รับผิดชอบ
5.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชี และพิจารณาตั้งรายได้ค้างรับ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
6.ตรวจสอบใบสั่งจ่าย พิจารณาเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน/การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านบัญชี วิเคราะห์งบประมาณ 3 ปีขึ้นไป
  มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word/Excel และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ต้องการ รูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่

  ทีมสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต อาคาร 1 ชั้น 6


 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • รบกวนระบุสาขาที่จะสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย
 • กรอกใบสมัครงานออนไลน์คลิกที่นี่
 • ติดต่อ
  ทีมสรรหาและว่าจ้าง
  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  250 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร  10310
  โทร : 02-274-9400 ต่อ 6180, 6186, 4428, 4416
  แฟกซ์ : 02-276-1997-8
  Email : hrmuangthai_214@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.muangthai.co.th
  ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร (ออกประตู 3) ฝั่งตรงข้ามเป็นธนาคารธนชาติ
  รหัสงาน 971761
  ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (งบประมาณ)
  ประเภทงานหลัก งานบัญชี
  ประเภทงานย่อย งานบัญชีภาษีอากร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  วันที่ลงประกาศ 17 มิถุนายน 2562
  ติดต่อ ทีมสรรหาและว่าจ้าง
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้