JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )16 กรกฎาคม 2562
บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
บริษัทน้ำมันพืชปทุม จำกัด ก่อตั้งในปี 2518 เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และผู้ผลิตไบโอดีเซล ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำมันปาล์มตราเกสร และดอกไม้ ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงตำนานความอร่อยในเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาหารในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด

สวัสดิการ
- กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม
- ฟรียูนิฟอร์ม
- ค่าครองชีพ
- ค่ากะ
- คูปองอาหาร
- เบี้ยขยัน
- ปรับขึ้นค่าจ้างค่าตอบแทนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการหอพัก
- ประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
1.ปฏิบัติ และ บริหารงานวิจัยดำเนินนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ และ งานวิจัยอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.ค้นคว้า และติดตามเทคโนโลยีและข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
3.วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการทดลองอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลนำความรู้เรื่องวิจัยทำประยุกต์พัฒนาในโครงการจริง
4.ประสานงานร่วมกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนงานผลิต ส่วนวิจัยและพัฒนาธุรกิจ ส่วนงานขาย
5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงานบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
ตำบลคูบางหลวง  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี
อัตรา
2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  วฒุิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  มีความรู้ด้านเคมี โดยเฉพาะเคมีอินทรีย์เป็นอย่างดี
  มึความรู้ความสามารถตามวุฒิการศึกษาในเชิงลึกในสาขาของตน และมีความรู้ในระดับกว้างที่สามารถเชื่อมโยง เพื่อการประยุกต์ใช้งานได้
  สามารถใช้ภาษาอังกฤษไดอย่างดีเยี่ยม ทั้งการ พูด ฟัง อ่าน และ เขียน
  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ และ มีทักษะในการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการสมัคร
 • ส่งใบสมัครตามที่อยู่โรงงาน
 • สมัครได้ด้วยตนเอง
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่าน E-mail
 • ติดต่อ
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
  โรงงาน 29/3 หมู่ 6 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
  สำนักงานใหญ่1/8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 55 ถนนจรัญสนิทวงศ์  ตำบลคูบางหลวง  อำเภอลาดหลุมแก้ว
  จังหวัดปทุมธานี  12140
  โทร : 02-581-2348-50,02-581-5211
  แฟกซ์ : 02-581-6407
  Email : patumoil_54@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.patumoil.co.th
  รหัสงาน 989029
  ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา รับสมัครด่วน !
  ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
  ประเภทงานย่อย นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
  สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
  วันที่ลงประกาศ 16 กรกฎาคม 2562
  ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้